Vacature: http://www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-55573

Vacature: Psychiater Acute Zorg Volwassenzorg voor Zuyderland in Sittard-Geleen

VACATURENR lv-55573 (23-12-2016)

Vacature: Psychiater Acute Zorg Volwassenzorg voor Zuyderland in Sittard-Geleen

PSYCHIATER ACUTE ZORG VOLWASSENZORG (H)IC

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg

Werkveld
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Thuiszorg

Soort vacature Psychiater | NLQF 8
Dienstverband Intentie tot vast dienstverband
FTE 1.0

Zuyderland is één van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland, waar de patiënt verzekerd is van innovatieve zorg op menselijke maat. De zorg wordt professioneel en efficiënt georganiseerd in een inspirerende werkomgeving. Wonen en werken in het prachtige heuvelland met een grensoverschrijdend cultuuraanbod: een bijzonder stukje Nederland gelegen in het hart van Europa.
Per 1 januari 2015 is het coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland opgericht, waarin vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst zijn verenigd.
Binnen MSB Zuyderland zijn circa 400 medisch specialisten actief. Zij hebben zich verenigd in vakgroepen. Zuyderland is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) en is sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd.

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg biedt hulpverlening aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen. Ten behoeve van de hulpverlening beschikken wij over diverse klinische milieus, deeltijdbehandelingen en ambulante zorgprogramma's op locaties van Zuyderland o.a. in Heerlen, Sittard-Geleen, Brunssum en Kerkrade. De behandeling is vraag- en dialooggericht en in diverse zorgprogramma’s transmuraal georganiseerd. Daarnaast is Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg een erkend opleidingsinstituut voor professionals in deze sectoren.

Functieomschrijving
Wij verheugen ons op de komst van een collega-psychiater die het team komt versterken bij de transitie van onze gesloten afdeling naar een (High) Intensive Care die volgend jaar operationeel zal zijn.
Als psychiater werkt u mee aan de verdere ontwikkeling van deze afdeling zowel wat betreft de inrichting van de (H)IC als ook de inrichting van de zorg. Binnen deze afdeling werkt u samen met een enthousiast verpleegkundig team in een multidisciplinaire samenstelling waarbij u het als een uitdaging ziet om met de beschikbare middelen en mogelijkheden, inhoudelijke goede zorg te organiseren en te ontwikkelen conform de HIC richtlijnen. Het acute karakter van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die dikwijls een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving, maakt intensieve zorg binnen een gesloten verblijf noodzakelijk. Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is het uitgangspunt, waarbij dwang en drang maximaal wordt voorkomen en het terugwinnen van de eigen regie en zorg gericht op herstel voorop staan.

U bent in afstemming met collega-psychiaters verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de acute klinische zorg patiënten. U bent een zichtbaar aanspreekpunt en sparring partner voor zowel uw directe collega’s als voor zorgprofessionals buiten uw afdeling. Deelname aan de 7x24-uurs crisisdienst is onderdeel van de functie als psychiater. Als psychiater verricht u binnen een multidisciplinair verband psychiatrisch onderzoek, stelt u de diagnose en behandelt u cliënten met psychiatrische problematiek die tijdelijk worden behandeld door het team acute zorg. Samen met uw collega's van dit team, ieder vanuit de eigen functierol, werkt u aan het verminderen van de acute problematiek en het mobiliseren van eigen mogelijkheden en capaciteiten.
Er is nauwe samenwerking en afstemming met de collega psychiaters van het acute zorg team evenals met de collegae van de ambulante zorgprogramma’s. In uw rol als supervisor of mentor bent u werkbegeleider van AIOS psychiatrie en geeft u werkbegeleiding aan ANIOS psychiatrie en kunt u participeren in scholingsactiviteiten. Het verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek is bespreekbaar en kan vanuit de organisatie gefaciliteerd worden.

Wij vragen
De vakgroep psychiatrie van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg zoekt op korte termijn een psychiater acute zorg volwassenzorg (H)ic (28-36 uur).

Wij zoeken een kandidaat die:
 • een belangrijke bijdrage kan leveren aan het inhoudelijk verder ontwikkelen van het IHT en het acute zorg circuit (m.n. IHT, (H)IC);
 • als psychiater in staat is om vanuit het shared caseload principe, met andere disciplines samen te werken en van daaruit gezamenlijk beleid te maken voor de cliënt en zijn systeem;
 • een systemische visie heeft en samenwerken met zowel de cliënt, diens naastbetrokkenen en ketenpartners als vanzelfsprekend beschouwt;
 • uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt en een systeemgerichte aanpak;
 • een sterke netwerker en communicator is, zowel in- als extern;
 • affiniteit en ervaring heeft met persoonlijkheidsproblematiek en acute psychiatrie;
 • voorstander is van value based care / shared decision-making.

Als psychiater bent u tactvol, kunt u goed luisteren en inleven. Daarnaast beschikt u over:
 • een registratie als psychiater in het BIG-register en als medisch specialist bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS);
 • een rijbewijs (auto).

Algemene functie-eisen
Van de kandidaat wordt verwacht:
 • bereidheid tot actieve deelname aan onderwijs, begeleiding en toetsing van co-assistenten en arts-assistenten in opleiding tot huisarts of psychiater;
 • bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten;
 • goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers.

Dienstverband
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum.

Werktijden
Uren per week: 28-36 uren.

Salaris
Salariëring vindt plaats conform de CAO-GGZ, medisch specialistenregeling.

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal dit tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek besproken worden.

Informatie
Inlichtingen worden verstrekt door mevrouw L. Vanhauwaert, psychiater, eerste geneeskundige, de heer G. Westermann, medisch manager of de heer P. Linckens, unitmanager GGZ, allen te bereiken via tel. (088) 4599393.

Meer informatie over deze vacature:
www.zuyderland.nl

Solliciteren:
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 1 februari 2017 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl.

Algemene informatie over Zuyderland:
www.zuyderland.nl

Solliciteren
Organisatie Zuyderland (Atrium-Orbis)
Vacaturenummer 793328
Plaatsingsdatum 24/11/2016
Sluitingsdatum 31/01/2017

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  msb@zuyderland.nl
Meer info  www.zuyderland.nl