Vacature: http://www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-55707

Vacature: (HBO) Forensische Afdelingsteamleden voor Mondriaan in Heerlen

VACATURENR lv-55707 (06-01-2017)

Vacature: (HBO) Forensische Afdelingsteamleden voor Mondriaan in Heerlen

IN- EN EXTERNE WERVING

Volwassenenzorg/Radix
Volwassenenzorg Mondriaan biedt een breed pakket van psycho-medische zorg aan, uiteenlopend van algemeen tot specifiek. We leveren onder andere kortdurende behandeling conform het landelijk PsyQ protocol, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg (Radix) en Fact-zorg in de wijk. Volwassenzorg is een dynamische organisatie met ruimte voor opleiden en (wetenschappelijk) onderzoek. Wij zijn in Zuid-Limburg de specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Radix, Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg is per direct op zoek naar enthousiaste en dynamische medewerkers. In het bijzonder zijn wij op zoek naar:

(HBO) FORENSISCHE AFDELINGSTEAMLEDEN

voor 32 tot 36 uur per week

Situatieschets
Radix behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische/persoonlijkheids/verslavingsproblematiek. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van het delictrisico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staan. Daarbij wordt gefocust op het aanleren van adequate copingvaardigheden en de maatschappelijke inbedding. Voorts bevat het behandelprogramma elementen vanuit de reguliere zorgprogramma’s voor schizofrenie en psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingszorg.
De behandeling wordt merendeels uitgevoerd middels het stepped care principe, zowel klinisch als poliklinisch.

Centraal in de behandeling staat het voorkomen van recedive, waarbij voortdurend een link wordt gelegd naar de delictanalyse en de delictketen.

Wat worden uw taken als forensich afdelingsteamlid?
 • U bent verantwoordelijk voor het persoonlijk begeleiderschap van een aantal toegewezen patiënten, waarbij u zowel groepsgericht als individueel programmaonderdelen uitvoert en de gemaakte behandelafspraken toepast.
 • U verricht verpleegkundige en verpleegtechnische taken.
 • U geeft gestalte aan een veilig leer- c.q. woon- en werkmilieu binnen de afdeling om een verandering bij de patiënt te faciliteren.
 • U draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg.
 • U participeert in de bedrijfshulpverlening.

Wat verwachten wij van u als forensich afdelingsteamlid?
 • U bent in het bezit van een diploma HBO Agogisch Werkende of HBO Verpleegkundige met een BIG registratie of een vergelijkbaar diploma.
 • U beschikt over cognitief gedragstherapeutische vaardigheden en beschikt over kennis omtrent psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen.
 • U heeft bij voorkeur kennis en praktijkervaring op het gebied van de forensische psychiatrie.
 • U beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid, durft initiatieven te nemen, u bent een teamplayer, u bent in staat tot zelfreflectie en u kunt als rolmodel fungeren.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Flexibele werkhouding.
 • U vindt het prettig om in een dynamische werkomgeving te functioneren.

Wat bieden wij?
Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij u een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. De functie valt onder de kernfunctiebeschrijving “Verpleegkundige 2”. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats in functiegroep 45, zijnde minimaal € 1.790,- en maximaal € 3.045,- bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om referenties in te winnen.

Heeft u meer informatie nodig?
Anita Paffen, unitmanager (06-34240628), kan u nadere informatie verstrekken over de functie en afdeling.

Wilt u solliciteren?
Reacties uiterlijk tot en met 20 januari 2017 via onderstaande button:
mondriaan.wufoo.com/forms/sollform-forensische-afdteamleden-2017002/

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.mondriaan.eu