Vacature: http://www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-55771

Vacature: Parttime Groepsbegeleider voor Moveoo in Roermond

VACATURENR lv-55771 (11-01-2017)

Vacature: Parttime Groepsbegeleider voor Moveoo in Roermond

Werkveld Welzijn
Soort vacature
 • MMZ niv 4 | NLQF 4
 • Sociaal Pedagogisch niveau 4 | NLQF 4

Dienstverband Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
FTE 0.7

Moveoo is een groeiende en flexibele maatschappelijke organisatie voor

OPVANG – BEGELEIDING – VERBLIJF - DAGBESTEDING

Onze organisatie heeft een omvang van 300 opvang- en verblijfsplaatsen, verspreid over vestigingen van Sittard-Geleen tot Venlo. Binnen deze voorzieningen wordt opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg verleend aan personen die in een (crisis)situatie dak- en/of thuisloos zijn geraakt of op eigen initiatief hulp dan wel via verwijzers hulp zoeken bij onze stichting. Moveoo werkt volgens de principes van de basismethodiek herstelwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de regiefunctie krijgt, er op basis van wederkerigheid wordt samengewerkt met de cliënt en met name de mogelijkheden en krachten van de cliënt benadrukt worden in de trajecten.

Voor onze voorziening Algemene Crisisopvang Roermond zijn wij per direct op zoek naar twee

GROEPSBEGELEIDERS 2 VOOR 28 UUR PER WEEK

Vacaturenummer 011705

Crisisopvang is een vorm van acute noodhulp, tijdelijke opvang voor een periode van maximaal 12 weken. In deze periode wordt samen met de cliënt een traject opgestart en wordt in kaart gebracht wat de problematiek is. Er wordt actief gewerkt aan doorstroom.

Functieomschrijving
Van de nieuwe Groepsbegeleider 2 worden de volgende werkzaamheden verwacht:
 • Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van actieplannen door middel van het signaleren van cliëntenbehoeften en het verzamelen van relevante informatie;
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het actieplan en krachteninventarisatie of onderdelen daarvan;
 • Begeleidt cliënten adequaat en efficiënt zodat diens persoonlijk en sociaal functioneren verandert, verbetert en herstelt;
 • Adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht;
 • Organiseert groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en begeleidingsklimaat;
 • Levert actief een bijdrage aan de optimalisering van de dienstverlening en de (door)ontwikkeling van het team;
 • Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep, echter heeft geen pedagogische eindverantwoordelijkheid.

Wij vragen
Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hechten wij belang aan de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
 • Een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Meerdere jaren ervaring als groepsbegeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
 • Beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
 • Beschikt over vaardigheden om cliënten te motiveren en stimuleren;
 • Kennis van en affiniteit met herstelgerichte benadering en dit in de werkzaamheden kunnen uitdragen;
 • Begeleiden van de doelgroep op basis van de visie op zorg van Moveoo;
 • Kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendig en improvisatievermogen;
 • Flexibiliteit en bereidheid om onregelmatig te werken;
 • In staat zijn te werken in een resultaat gericht team.

Dienstverband
Wij bieden:
 • Een werkplek waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is;
 • Een scholingsprogramma op het gebied van herstelwerk en medicatie.

Werktijden
Dag-, avond- en weekenddiensten.

Salaris
Een functie die gehonoreerd wordt conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 6.
Informatie
De procedure is als volgt:
Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch contact opnemen met medewerkers van onze voorziening Algemene Crisisopvang Roermond, telefoonnummer 088-337 90 00 of met Rob Op het Veld, telefoonnummer 06-82 69 07 21.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór donderdag 26 januari 2017 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar peno@moveoo.nl. Gesprekken worden gehouden op woensdag 1 februari 2017 tussen 12.00 uur en 15.00 uur.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats.

Wij verzoeken u vriendelijk het vacaturenummer duidelijk in uw sollicitatie te vermelden.

Solliciteren
Organisatie MOVEOO
E-mail peno@moveoo.nl
Adres Postbus 1047, 6040 KA Roermond
Vacaturenummer 011705
Contactpersoon naam Iris Rejhons
Contactpersoon functie Administratief medewerker afdeling P&O
Sollicitatie link
Plaatsingsdatum 11/01/2017
Sluitingsdatum 25/01/2017

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  peno@moveoo.nl
Meer info  www.moveoo.nl