Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-58147

Vacature: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Teamleider voor Mondriaan in Heerlen

VACATURENR lv-58147 (06-06-2017)

Vacature: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige / Teamleider voor Mondriaan in Heerlen

IN- EN EXTERNE WERVING
VOLWASSENENZORG

Zorgbedrijf Volwassenen biedt een breed pakket van psycho-medische zorg aan, uiteenlopend van algemeen tot specifiek. We leveren onder andere kortdurende behandeling conform het landelijk PsyQ protocol, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg (Radix) en Fact-zorg in de wijk. Volwassenen is een dynamische organisatie met ruimte voor opleiden en (wetenschappelijk) onderzoek. Wij zijn in Zuid-Limburg de specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Radix, Centrum Forensisch Psychiatrische Zorg behandelt patiënten die delicten plegen of dreigen te plegen in samenhang met een psychiatrische en/of verslavingsstoornis. Het doel is het bieden van een geïntegreerde behandeling gericht op het reduceren van delict risico tot op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau, waarbij de samenhang tussen het delict, de psychiatrische stoornis en het eventuele middelengebruik centraal staat. Daarnaast bevat de behandeling elementen van de zorgprogramma’s schizofrenie en psychotische stoornissen, verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling wordt merendeels uitgevoerd middels het stepped care principe.

Centraal in de behandeling staat het voorkomen van recidive en maatschappelijk ontwrichtend gedrag.

Binnen Radix bestaan twee vacatures

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE / TEAMLEIDER

32 - 36 uur

De Teamleiders worden in eerste instantie geplaatst binnen de bestaande teams Forensisch FACT en Poli en daarna binnen de nieuw te vormen regionale ambulante teams (combinatie van FFACT en Poli).

Wat worden uw taken?
 • U wordt belast met de psychosociale behandeling en begeleiding van patiënten en/of zijn omgeving bij problemen van zowel materiële en immateriële aard.
 • De werkzaamheden zijn gericht op risicomanagement, psychiatrische zorg, systeembegeleiding en het verrichten van milieuonderzoek met als doel om het delictrisico van de individuele patiënt te verminderen.
 • Als Teamleider bent u onder afstemming met de Manager Bedrijfsvoering belast met leidinggevende en beheersmatige taken.

Wat verwachten wij van u?
 • Een afgeronde opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of een verpleegkundig HBO-diploma aangevuld met maatschappelijk werk of forensische ervaring en/of scholing.
 • Ervaring in een leidinggevende functie en bij voorkeur een afgeronde managementopleiding;
 • Een BIG-registratie.
 • Uitgebreide vakkennis van psychiatrische ziektebeelden en ontwikkelingsstoornissen.
 • U bent in staat om zelfstandig te werken.
 • U bent communicatief vaardig.
 • U heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met de forensische psychiatrie, tevens ervaring in het werken met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
 • Bij voorkeur kennis van crisis-interventie en verslavingsproblematiek.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken volgens de Fact-gedachte.

Wat bieden wij?
Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij je een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Afhankelijk van opleiding en werkervaring vindt inschaling plaats in functiegroep 60 (zijnde minimaal € 2.713,- en maximaal € 4.230,- bij een fulltime dienstverband). Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
De functie valt onder de kernfunctie Transmuraal Werker 1.

De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van een jaar.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om referenties in te winnen.

Heeft u meer informatie nodig?
Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. van Tits, Manager Bedrijfsvoering, tel. 06-10125295.

Wilt u solliciteren?
Reacties uiterlijk tot en met 20 juni 2017 via onderstaande button:

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.mondriaan.eu