Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-58230

Vacature: Docent ICT voor Arcus in Zuid-Limburg

VACATURENR lv-58230 (09-06-2017)

Vacature: Docent ICT voor Arcus in Zuid-Limburg

Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) met diverse locaties in Heerlen en Sittard.

Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van ruim 200 opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Zuid-Limburg. Met meer dan 8.000 studenten is Arcus de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in Parkstad Limburg en tevens leverancier van werknemers aan het bedrijfsleven. Het MBO is sterk in beweging en Arcus biedt een veelheid van mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven, het aanbod aan opleidingen nog optimaler vorm te geven. Kortom een opleidingencentrum met ambitie en potentie.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een docent ICT (m/v) binnen de unit A&H van het Arcus.

DOCENT ICT (1,0 FTE)

vacaturenummer: 2017-049


Globale functie-inhoud:
 • je geeft onderwijs in de vakgebieden ICT-support, ICT-en mediabeheer en applicatieontwikkeling, zowel ter voorbereiding van de studenten op de Proeve van bekwaamheid op basis van de Kerntaken uit de gelijknamige kwalificatiedossiers als op het functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar;
 • je begeleidt studenten in de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het werkveld ICT;
 • je begeleidt studenten bij het verwerven van de sociale (en communicatieve) vaardigheden;
 • je begeleidt studenten bij het verwerven van vaardigheden van de diverse ICT vakgebieden, bij het verwerven van de beroepscompetenties en doorstroommogelijkheden;
 • je vertaalt de verschillende lesonderdelen naar kerntaken en werkprocessen die horen bij de kwalificatiedossiers;
 • je zorgt ervoor, dat de beroepseisen voor ICT een integraal onderdeel vormen van onderwijs dat door het onderwijsteam gegeven wordt. Hierbij is de link met de beroepspraktijk van groot belang;
 • je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de verschillende vakgebieden binnen de ICT-opleidingen van Arcus.

Functievereisten:
 • je bent in het bezit van een HBO-diploma in de richting ICT en beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid, of je bent hiervoor studerende;
 • je hebt kennis van en ervaring met het begeleiden van groepen en individuen (LOB);
 • je bent in staat om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met externen;
 • je kunt individuele- en groepsleerarrangementen ontwikkelen en uitvoeren op alle niveaus;
 • je bent in staat mede door het gebruik van verschillende hedendaagse onderwijsleervormen en jouw wijze van communiceren, aan te sluiten bij de belevingswereld van onze deelnemers;
 • je bent op de hoogte van de algemene onderwijskundige ontwikkelingen in MBO (beroepsgericht leren);
 • je bent in staat om je blijvend te ontwikkelen in relatie tot onderwijs en ICT;
 • je bent flexibel, hebt passie voor het vak en je hebt affiniteit met de doelgroep;
 • je hebt aantoonbaar recente kennis en vaardigheden op de terreinen:
  • Beheer;
  • Hardware/Software;
  • Data-communicatie (CISCO);
  • Besturingssystemen (Microsoft/ Linux/ OSX/Windows);
  • Servicedesk;
  • Security;
  • Functioneel en technisch ontwerp;
  • Ontwikkelen van (delen van-) informatiesystemen;
  • Het implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen;
  • Applicatie- en mediaontwikkeling.
 • je kunt de onderwijsvisie van Arcus, zoals vastgelegd in het kwaliteitsplan en in de Kapstok, mee vertalen in het toepassen en uitwerken van het eigen afdelingsjaarplan;
 • je hebt affiniteit met de doelgroep waarvoor wordt opgeleid en je hebt ervaring in het MBO onderwijs;
 • je onderschrijft het professioneel statuut en werkt en denkt vanuit dit gedachtengoed. Je werkt vanuit de gedachte “teams in de lead”.

Wij bieden:
 • werk in een organisatie en team met ambitie en verandervermogen;
 • ruimte om hier een eigen inbreng in te hebben en mede richting aan te geven;
 • kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling, die wij ook financieel ondersteunen door een ruim aanbod van opleidingsmogelijkheden; goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • we bieden een jaarcontract aan voor het schooljaar 2017-2018.

Salaris:
Schaal LB conform CAO BVE, minimaal € 37.242,-/maximaal € 55.703,- bruto op jaarbasis bij een fulltime dienstverband (dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Inlichtingen:
Wil je meer over deze functie weten, neem dan contact op met de heer J.P. (Hans) van den Bunder onder telefoonnummer: 088-0272870.

Sollicitatie:
Aan belangstellenden wordt verzocht vóór 24-06-2017 te reageren.
Je kunt uitsluitend solliciteren via de website van Arcus, www.arcuscollege.nl, bij de betreffende vacature.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer info  www.arcuscollege.nl