Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-58312

Vacature: HR-Adviseur voor Gemeente Maastricht

VACATURENR lv-58312 (14-06-2017)

Vacature: HR-Adviseur voor Gemeente Maastricht

Maastricht zoekt een

TOP HR-ADVISEUR

die de gemeente Maastricht verder brengt in haar ambities op HR-gebied

Organisatie: Gemeente Maastricht
Locatie: 6215 DW
Dienstverband: Tijdelijk
Opleidingsniveau: WO
Sluitingsdatum: Eind juni 2017
Contactpersoon: Raymond/Dirx / Rob Nelissen (tel. 0621128845/043-3504110)
Opdrachtgever:Gemeente Maastricht
Functienaam:Beleidsmedewerker, cluster P&O
Sector/Afdeling:Concernzaken
Werklocatie:Maastricht


1. ORGANISATIE
Wij zoeken jouw talent!
Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.500 collega’s aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociaal-maatschappelijke – het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen -, culturele taken – om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers - en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Onze missie?
Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan jou om samen met ons die missie waar te maken. Een hands-on mentaliteit, betrokken, samenwerken, resultaatgericht, integer, vooruit willen en enthousiasme zijn daarbij onmisbare eigenschappen.

Doel van het organisatieonderdeel
Concernzaken valt binnen het organisatieonderdeel BCC, bestaande uit Bestuurszaken en Externe betrekkingen, Concernzaken en Communicatie. Concernzaken (CZ) is een strategische beleidsontwikkelaar en opdrachtgever voor de middelenfuncties. Tot CZ behoren de disciplines P&O, I&A, Financiën, Control en Juridische Zaken. CZ ondersteunt en levert een professioneel en strategisch advies aan College van B&W, het Directieteam of het management en fungeert als co-creator bij nieuwe ontwikkelingen. Ook vervult Concernzaken het ambtelijk opdrachtgeverschap rond bedrijfsvoeringsprojecten. Tot slot borgt Concernzaken de continuïteit van gemeentebrede processen, zoals Planning & Control (begroting & rekening).

Organogram / organisatorische inbedding
De beleidsmedewerker werkt vanuit het cluster P&O en vervult zijn functie binnen het organisatieonderdeel Concernzaken en is hiërarchisch ondergeschikt aan de manager concernzaken/concerncontroller. Het cluster P&O bestaat verder uit een senior beleidsmedewerker en een beleidsmedewerker.

2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Beschrijving opdracht
Gemeente Maastricht wil tot de beste overheidswerkgevers behoren. Daartoe is de HR-visie recentelijk vernieuwd. Fit en duurzaam zijn kernwoorden in dat beleid. Daaraan gekoppeld zijn allerlei acties en projecten, waarvoor Concernzaken de rol van ambtelijk opdrachtgever vervult. In die hoedanigheid voert het cluster frequent overleg met de opdrachtnemer, zijnde het team P&O van het interne Shared Service Center. Daarnaast monitort het cluster P&O de projecten en evalueert zij de effecten van het HR-beleid en de HR-projecten.

De beleidsmedewerker zal breed worden ingezet binnen het taakveld P&O. Dat kan zijn voor lopende projecten of nog op te starten projecten. Voorbeelden van concrete opdrachten die moeten worden opgepakt zijn de sturing op initiatieven rond ‘Fit en gezond’ (incl. ARBO), vernieuwde opzet Strategische Personeelsplanning, begeleiding medewerkeronderzoek 2017. De beleidsmedewerker denkt mee over de communicatie en betekenisgeving rond HR-projecten. Ook denkt de beleidsmedewerker mee met de opdrachtnemers over vernieuwende aanpakken en initiatieven.

3. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
  • academisch werk- en denkniveau
  • relevante opleiding op gebied van personeel & organisatie, of daaraan verwante studies.
  • een brede kennis van de gemeentelijke programma’s, producten en processen
  • goede verbale en redactionele vaardigheden
  • hoge mate van zelfstandigheid, kan zijn eigen werk organiseren, zelfstarter
  • resultaatgericht, samenwerken en integriteit zijn kerncompetenties
  • heeft als persoonlijke eigenschappen kritisch denken en een daadkrachtige houding. Durft mensen te spiegelen in hun gedrag en werkwijze maar is ook zelfkritisch
  • Is bekend met methoden en technieken van projectmatig werken en kan zelfstandig projecten trekken.
  • kan zich op elk gewenst niveau in de organisatie manifesteren en mensen verbinden en motiveren.

4. ARBEIDSVOORWAARDEN
Dienstverband:tijdelijk dienstverband voor minimaal 4 dagen per week (32 uur). In eerste instantie voor een periode van 6 maanden met de mogelijkheid om deze met 6 maanden te verlengen.
Primaire arbeidsvoorwaarden:Schaal 12
Secundaire arbeidsvoorwaarden:Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Interesse in deze functie? Solliciteer dan direct online via www.werkenvoorlimburg.nl of neem voor meer informatie contact op met dhr. Raymond Dirx manager concernzaken/concerncontroller, via toestelnummer 043-350 42 27 of e-mail Raymond.Dirx@maastricht.nl.

Overige informatie
Een assesment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.gemeentemaastricht.nl