Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60326

Vacature: Allround Medewerker Technische Dienst voor SJSJ in Cadier en Keer

VACATURENR lv-60326 (23-10-2017)

Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ werken circa 360 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website www.sjsj.nl terecht.

SJSJ is voor de locatie Cadier en Keer op zoek naar kandidaten voor de functie van:

ALLROUND MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST

met specialisatie elektrotechniek


De allround medewerker technische dienst maakt deel uit van technische dienst van SJSJ. Deze dienst is belast met de uitvoering van het technisch onderhoud aan de gebouwen, installaties, wegen en terreinen die onder SJSJ vallen.

Hoofdactiviteiten
  • Het uitvoeren van (preventieve) algemene onderhouds- en verbouwwerkzaamheden (aan gebouwen en E-installaties);
  • het verduurzamen van de elektrotechnische installaties, o.a. het ombouwen van verlichtingsarmaturen naar LED;
  • het verhelpen van storingen aan de technische installaties van het gebouw (bijvoorbeeld o.a. aan deursturingen, liften, elektrotechnische gereedschappen, luchtbehandelingssystemen etc.), dan wel het daartoe inschakelen van een externe servicedienst (conform servicecontracten);
  • het signaleren van (niet direct te verhelpen) gebreken aan gebouwen en deze melden aan de leidinggevende, dan wel het op aanwijzing van de leidinggevende inschakelen van externen om de gebreken te verhelpen;
  • het assisteren van de leidinggevende bij de planning en coördinatie van meer omvangrijke verbouwingen en nieuwbouwactiviteiten die door derden worden uitgevoerd door toezicht te houden op de (kwaliteit en voortgang van de) uitvoerende werkzaamheden;
  • het begeleiden van externe firma’s, daarna controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en het daartoe bijhouden cq. aanvullen van de betreffende logboeken of installatietekeningen;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de technische staat van de E-installaties;
  • het verrichten van werkzaamheden bij interne verhuizingen, zowel ten aanzien van de voorbereiding als de uitvoering (aansturing externen);
  • het verrichten van diverse, technische, ondersteunende werkzaamheden. (bijvoorbeeld in het kader van terrein activiteiten, terreinwerkzaamheden of overige technische werkzaamheden).

Wij vragen
U heeft minimaal een technische opleiding op Mbo-niveau richting elektrotechniek afgerond. Kandidaten die voor de functie relevante cursussen hebben gevolgd genieten de voorkeur. Het hebben van enkele jaren werkervaring als elektromonteur is een pre. U heeft kennis van de richtlijnen op de gebieden veiligheid, Arbo, milieu , NEN 3140 en NEN 1010. U kunt elektrotechnische schema’s lezen en wijzigen en bent in staat om tijdens een calamiteit voor de diverse installaties noodvoorzieningen te treffen, hierbij valt te denken aan relaisbesturingen. Daarnaast verwachten wij van de kandidaat dat deze ordelijk en systematisch kan werken, een gevoel heeft voor techniek, materiaal, machines en apparatuur en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Wij bieden
Wij bieden een dienstverband voor 32-36 uur per week. In eerste instantie bieden wij een dienstverband voor de duur van één jaar aan. Een verlenging van het dienstverband behoort daarna tot de mogelijkheden. Het salaris voor deze functie is conform CAO-Jeugdzorg schaal 5, maximaal € 2612,22 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAO-Jeugdzorg.

Informatie
Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de aanstellingsprocedure. Bezwarende werkomstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de functie (fysieke belasting door langdurig lopen, staan en tillen en lichamelijk risico bij het werken met gereedschappen, machines en gevaarlijke stoffen). Hiermee moet op verantwoorde wijze kunnen worden omgegaan. De kandidaat dient de bereidheid te hebben tot het draaien van consignatiediensten.

Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk op 26 november 2017 in het bezit te zijn van de afdeling P&O: solliciteren@sjsj.nl. Reageren kan uitsluitend via e-mail. Voor nadere informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met Marco van Aken, hoofd technische dienst via 043-4077150 of met Rick Gerritsen, personeelsfunctionaris via tel: 043-4077103.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  solliciteren@sjsj.nl
Meer info  www.sjsj.nl