Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60382

Vacature: Trainingsprogramma 50-plussers voor Thans Consultancy in Maastricht

VACATURENR lv-60382 (26-10-2017)

Thans Consultancy start in samenwerking met Via Verbe in november een nieuw trainingsprogramma om 50-plussers te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Het doel is om je kansen naar betaald werk te vergroten en een succesvolle plaatsing mogelijk te maken bij werkgevers. Door de training wordt je voorbereid om een betere aansluiting en match te realiseren bij werkgevers. Je kunt je na afloop sterker en beter profileren naar werkgevers toe. Daarbij krijg je ondersteuning in het leggen van contacten naar werkgevers.

Aan bod komen o.a. persoonlijke presentatie , arbeidsmarkt, het hoe van netwerken.

Het trainingsprogramma wordt uitgevoerd via een aantal twee-wekelijkse groepsessies. Dit is bewust gedaan daar de ervaring leert dat je meer en veel van elkaar kunt leren door samen te doen. De training omvat vijf sessies elke twee weken van maximaal drie uur en vinden plaats in Stein (Zuid-Limburg). Na afloop van de trainingen kan mogelijk nog individueel verder begeleiding plaatsvinden.

De deelname is gratis mede dankzij de ondersteuning van de Provincie Limburg.

Deze ‘vacature’ past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep.

Voor belangstelling in deelname stuur een mail naar: info@thansconsultancy.nl

www.thansconsultancy.nl of www.viaverbe.nl

E-mail  info@thansconsultancy.nl
Meer info  www.thansconsultancy.nl