Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60449

Vacature: Adviseur AO/IC voor Servicecentrum MER in Midden Limburg

VACATURENR lv-60449 (31-10-2017)

Binnen het team Advies van onze afdeling Bedrijfsvoering Servicecentrum MER zijn we op zoek naar een:

ADVISEUR AO/IC

Het betreft een structurele functie voor 24-36 uur per week.

Functie
Wat zoeken wij?
De vele verschillende taken en verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat een dag als Adviseur AO/IC nooit hetzelfde is.

De Adviseur AO/IC (HR21-normfunctie Adviseur IV) heeft de volgende kerntaken:
  • fungeert als aanspreekpunt voor de accountant en draagt zorg voor de verantwoording richting de accountant;
  • fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers
  • adviseert het management over vraagstukken op het gebied van AO/IC voor de vier organisaties (met uitzondering van het sociaal domein);
  • draagt zorg voor het opstellen van het IC plan en bewaakt de implementatie van het plan;
  • toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving op het gebied van AO en interne controle;
  • onderhoudt intensief contact met de medewerker AO/IC binnen het team Service & Beheer;
  • onderhoudt contacten met partijen/ belanghebbenden uit de verschillende organisaties;
  • bewaakt samen met de collega adviseurs de integrale samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten;
  • draagt zorgt voor afstemming en legt verbinding met de verschillende disciplines binnen de afdeling Bedrijfsvoering en met partijen en belanghebbenden uit de vier organisaties (Servicecentrum MER en moedergemeenten)

Competenties
Wat vragen wij?
Je bent een deskundige op het gebied van AO/IC en financiën en bent sterk in het fungeren als sparringpartner binnen en buiten de afdeling. Adviesvaardigheden zijn hierin zeer belangrijk.
Je ziet toe op navolging van planningen, controle afspraken door accountants en het behalen van deadlines. Je hebt affiniteit met het bouwen van een nieuwe organisatie en houdt van verandertrajecten. Je komt zelf met initiatieven om de interne controle te verbeteren en kunt de overgang regelen van gegevens gerichte controle naar proces gerichte controle.

Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau en over een ruime praktijkervaring binnen het werkterrein financiën en specifiek AO/IC.
Je kunt goed planmatig en zelfstandig werken en bent proactief, maar je bent ook een teamplayer. Je beschikt over een ondernemende en flexibele werkhouding.

Evenzo belangrijke competenties die onze nieuwe collega kenmerken zijn klant- en resultaatgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit, creativiteit, integriteit en stressbestendigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij?
Afhankelijk van opleiding en ervaring, bieden wij een salaris van maximaal € 4121,- bruto per maand (indicatieve functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek. Naast een Individueel Keuze Budget (IKB) van 16,3% van je bruto salaris, bieden wij de geschikte kandidaat veel ruimte voor eigen initiatief en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en een bijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering van IZA, CZ en Menzis (afhankelijk van het gekozen pakket).
Integriteit is een van de belangrijke speerpunten binnen onze organisatie. De aanstelling vindt plaats onder voorwaarde dat er een VOG-verklaring afgegeven wordt.

Sollicitatie en procedure
Wil je solliciteren?
Zie je deze baan wel zitten? Ben jij die Adviseur AO/IC die op zoek is naar een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan direct online uiterlijk 17 november via sollicitaties@servicecentrum-mer.nl onder vermelding van MER Adviseur AO/IC. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 30 november in de middag en maandag 4 december in de ochtend.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjan Koudijs, afdelingshoofd bedrijfsvoering Marjan Koudijs (06 - 15 19 21 45).

Servicecentrum MER
Wie zijn wij?
De Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER-gemeenten) hebben samen de gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht.
Deze GR Sc MER richt zich op intergemeentelijke samenwerking bij de realisatie van diverse taken op het gebied van bedrijfsvoering en taken in de backoffice van de dienstverlening.
De GR kent een Algemeen Bestuur, bestaand uit de drie Colleges en een Dagelijks Bestuur, bestaand uit de drie burgemeesters. De directie van het Servicecentrum wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen. In september 2013 is de GR Sc MER gestart met een gezamenlijke omgevingsdienst. Het betrof hier de backoffice ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein als onderdeel van het Servicecentrum MER gestart. Per 1 juli 2017 is de Afdeling Bedrijfsvoering ondergebracht in de GR.
De contouren van de afdeling zijn vastgelegd in het bedrijfsplan bedrijfsvoering die de beoogde verandering tot 2019 aangeven. Het nieuwe management (afdelingshoofd en teamleiders) zal als bouwer en bevlogen boegbeeld richting en koers moeten uitstralen rondom de in het bedrijfsplan genoemde contouren. Het bedrijfsplan richt zich met name op de ambitie, de organisatie en de financiële middelen van de nieuwe afdeling per 2019. Ten aanzien van de ambitie voor 2019 is uitgangspunt dat we een servicecentrum willen zijn dat model staat voor de samenwerking op interne dienstverlening in gemeenteland. Het servicecentrum blinkt uit doordat de klant centraal staat, het werk op een efficiënte manier wordt gedaan, de klant integrale adviezen ontvangt en er wordt samengewerkt. Medewerkers zijn dienstbaar waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen en kennis wordt gedeeld en is geborgd. Medewerkers die in het servicecentrum werken zijn trots op de behaalde resultaten, doen met passie en plezier hun werk en kunnen zich ontwikkelen.

De nieuwe afdeling bestaat uit het team Advies (30 fte) dat overwegend beleidsadviserend en specialistisch van aard is en het team Service en Beheer (47 fte) dat beheersmatige – en kortcyclische werkzaamheden uitvoert. De totale afdeling bedrijfsvoering bestaat uit circa 80 fte.

E-mail  sollicitaties@servicecentrum-mer.nl
Meer info  www.servicecentrum-mer.nl