Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60578

Vacature: Hoofd Zorgverkoop & Administratie voor Radar in Maasticht

VACATURENR lv-60578 (07-11-2017)

HOOFD ZORGVERKOOP & ADMINISTRATIE


Radar
Werkveld:Gehandicaptenzorg
Soort vacature:Overige functies
Dienstverband: Intentie tot vast dienstverband
Uren in de week:36 uur

Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg. We helpen hen invulling te geven aan hun leven op het gebied van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

Functieomschrijving
De ontwikkelingen in het zorglandschap volgen elkaar snel op en vragen derhalve onze aandacht.
Met het nieuw te vormen organisatieonderdeel Zorgverkoop & Administratie beogen wij externe veranderingen te volgen en te vertalen naar de organisatie om hier vervolgens adequaat op te kunnen inspelen en een gedegen gesprekspartner voor de financiers van zorg te zijn. Zorgverkoop & Administratie is daarmee een belangrijk organisatieproces, met een grote strategische invloed op de zorg en het financiële resultaat van de organisatie. Voor deze afdeling zoeken wij een gedreven en enthousiaste hoofd Zorgverkoop & Administratie. De afdeling Zorgverkoop & Administratie is op dit moment in oprichting en valt onder de ondersteunende diensten die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de primaire zorg in de meest brede zin van het woord. Ander diensten zoals IT, Facilitaire zaken, HRM, Control, Expertise maken hier mede deel van uit. Onder de afdeling Zorgverkoop & Administratie vallen zorgbemiddelaars, cliëntloket en twee zorgverkopers. In de komende periode wordt in afstemming met het hoofd zorgverkoop & administratie de totale scope van de afdeling bepaald. Daarbij is het voornemen om de organisatieonderdelen zorgadministratie en productieregistratie te integreren in de nieuwe afdeling. Je werkt nauw samen met andere bedrijfsonderdelen, zoals, Control en Marketing & Communicatie. Je valt hiërarchisch en functioneel onder het MT-lid dat verantwoordelijk is voor de ondersteunende diensten.

Wij vragen
 • Je hebt een relevante HBO-/WO-opleiding afgerond, bijvoorbeeld commerciële economie, bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen;
 • Je hebt brede, recente en grondige kennis van wet- en regelgeving van de gezondheidszorg;
 • Je bent bekend met (zorg)inkoopprocedures en contractering;
 • Onafhankelijk en vrij denker die niet vasthoudt aan vaste ingesleten patronen, denkt in kansen en netwerken en is in staat om een breed gedragen visie te ontwikkelen op (zorg)verkoop;
 • Je bent proactief, resultaatgericht en bent in staat te analyseren en verbindingen te maken binnen alle lagen in de organisatie;
 • Je hebt een gezonde dosis mensenkennis, veel lef en ondernemingszin;.
 • Je werkt planmatig, methodisch, gestructureerd en bent gewend om te werken met deadlines;
 • Je hebt relevante werkervaring in een leidinggevende functie; Je volgt de in- en externe ontwikkelingen, analyseert deze om vervolgens belanghebbenden te informeren en beleid op te stellen;
 • Je volgt de in- en externe ontwikkelingen, analyseert deze om vervolgens belanghebbenden te infomeren en beleid op te stellen;
 • Je vat landelijk en lokaal beleid, wet- en regelgeving met betrekking tot de financiering van de zorg en inkoopbeleid van diverse financiers van zorg samen, analyseert en vertaalt dit naar de organisatie;
 • Je signaleert en adviseert over risico’s en nieuwe kansen aan MT en bestuurder;
 • Je leidt het verkoopteam gericht op beleidsvorming, innovatie en verkoop;
 • Je stelt verkoopplannen op en voert vervolgens onderhandelingen met de verschillende financiers van zorg al dan niet samen met de twee verkopers. Onder andere in de vorm van het doen van aanbestedingen en zorginschrijvingen;
 • Je vertaalt de inkoopvoorwaarden en gesloten contracten naar de organisatie in concrete producten en diensten en in adviezen aan de lijn. Onder andere in de vorm van een up to date productportfolio;
 • Je stelt werkprocessen op voor de afdeling Zorgverkoop & Administratie gebaseerd op de inkoopvoorwaarden en gesloten contracten, gericht op integrale, effectieve en efficiënte processen voor registratie, declaratie en verantwoording van geleverde zorg;
 • Je bewaakt de contractueel vastgelegde afspraken, gaat in gesprek over ontwikkelingen en afwijkingen en draagt zorg voor een adequate verantwoording aan de financiers van zorg. Dit doe je in samenwerking met Control;
 • Je geeft leiding aan de afdeling Zorgverkoop & Administratie vanuit de rollen; Inspirator, coach, verbinder en bedrijfsvoerder.

Dienstverband
Het betreft een dienstverband voor 36 uur (100%) per week. Ingangsdatum zo spoedig mogelijk, in eerste instantie voor de duur van één jaar en bij gebleken geschiktheid wordt het een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Werktijden
In overleg.
Salaris
Salariëring is in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg. Inschaling is afhankelijk van kennis, ervaring.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jean-Pierre Giesen, telefoonnummer: 088- 3505000.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Solliciteren
Organisatie RADAR
Vacaturenummer 00224
Sollicitatie link
Plaatsingsdatum 07/11/2017
Sluitingsdatum 24/11/2017

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.radar.nl