Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60629

Vacature: Parttime Kwaliteitsmedewerker voor GGD in Zuid Limburg

VACATURENR lv-60629 (09-11-2017)


KWALITEITSMEDEWERKER (0,5 FTE)


De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling
De afdeling Acute Zorg bestaat uit de ambulancezorg, de meldkamer ambulancezorg en de GHOR. Als er acuut levens in gevaar zijn, maar ook als de secondes minder tellen, levert deze afdeling de best mogelijke zorg afgestemd op de behoefte van de patiënt. Dat geldt voor de dagelijkse geneeskundige hulp, maar ook voor crises en rampen. Samenwerking met andere zorg- en hulpverleners is hierbij heel belangrijk.

Functieomschrijving
 • U implementeert en beheert het kwaliteitssysteem en –instrumentarium voor kwaliteitsborging ten behoeve van de afdeling binnen de kaders van de wetten waaraan we moeten voldoen en het organisatie brede kwaliteitsbeleid;
 • U bewaakt de toepassing van het kwaliteitssysteem en – instrumentarium;
 • U doet voorstellen ter verbetering en/of bijstelling van het kwaliteitsbeleid en (patiënt)veiligheidsbeleid;
 • U evalueert doorgevoerde wijzigingen op hun effectiviteit en bewaakt de voortgang van de geformuleerde maatregelen conform PDCA;
 • U neemt deel aan actuele afdeling overschrijdende projecten m.b.t. de kwaliteitszorg;
 • U maakt procesbeschrijvingen;
 • U stelt op, evalueert, actualiseert en beheert het kwaliteitshandboek voor de afdeling;
 • U controleert de werk- en handelswijze binnen de afdeling in relatie tot het kwaliteitshandboek;
 • U ontwikkelt mede audits, Prospectieve risico-inventarisaties, MTO’s en KTO’s, voert deze uit en rapporteert omtrent de resultaten;
 • Verzamelt kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en analyseert deze t.b.v. managementrapportages.

Functie-eisen
 • U beschikt over een MBO-4 diploma op het gebied van kwaliteit.
 • U hebt ten minste 3 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen acute zorg.
 • U beschikt over een flexibele werkhouding en bent nauwkeurig. U bent klant- en resultaatgericht, goed in plannen en organiseren en in voortgangsbewaking.

Arbeidsvoorwaarden
 • Salarisniveau: schaal 8
 • Minimum salaris: € 1.925,- bruto per maand (aanloopschaal)
 • Maximum salaris: € 3.220,- bruto per maand (functieschaal)
  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek
 • Salarisomschrijving: het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
 • Dienstverband: tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband.

De cao ambulancezorg is van toepassing.

De GGD Zuid Limburg hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Naast een uitdagende en stimulerende werkomgeving biedt de GGD daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, koop en verkoop van verlof, flexibele werktijdenregeling, studiefaciliteiten en ouderschapsverlof.

Interesse?
Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk zondag 19 november 2017 een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 23 november 2017.

Meer informatie over de functie: Ramona Cox, afdelingshoofd Acute Zorg: 06-21858003

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

E-mail  personeelszaken@ggdzl.nl
Meer info  www.ggdzl.nl