Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60691

Vacature: Parttime/ Fultime Beleidsmedewerker Onderwijs voor Stichting Kom Leren in Maastricht

VACATURENR lv-60691 (14-11-2017)


Stichting kom Leren biedt onderwijs en opvoeding in een palet aan katholieke, openbare en algemeen-bijzondere scholen voor primair onderwijs. Deze scholen zijn te vinden in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg. Bij het uitvoeren van deze maatschappelijke taak richt de organisatie zich naar een aantal uitgangspunten die op onze website verder worden toegelicht:

“De scholen van Stichting kom Leren verruimen je horizon en verbreden je blikveld. Je leert er meer dan alleen rekenen en taal. Je leert er omgaan met mensen en situaties. Je leert er hoe je kunt meebewegen met de golf aan veranderingen die ‘leven’ heet”.

Het College van Bestuur van Stichting kom Leren is op zoek naar een

BELEIDSMEDEWERKER (PASSEND) ONDERWIJS, KWALITEITSZORG EN LEERLINGENZORG


Algemeen functiebeeld:
De belangrijkste aandachtsgebieden van de vacante functie zijn de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs binnen kom Leren, leerlingenzorg, passend onderwijs, opbrengstgericht onderwijs en kwaliteitszorg. De beleidsmedewerker voert werkzaamheden uit voor de beleidsontwikkeling op (bovenschools) onderwijskundig gebied, op het terrein van ondersteuning van het beleidsproces, de informatievoorziening en scholing en deskundigheidsbevordering op onderwijskundig gebied. Onderwijskundige vernieuwing, kwaliteitszorg en passend onderwijs voeren de boventoon in de aandachtsgebieden.
De beleidsmedewerker werkt vanuit het bestuurskantoor en is o.a. belast met de aansturing van de bovenschoolse zorgpoot diagnostiek en begeleiding (“De Interkomschil”) en met de groep Intern Begeleiders binnen de stichting. De communicatie met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs verloopt ook via deze functionaris.

Stichting kom Leren verwacht:
 brede ervaring in het onderwijsveld, in onderwijsbeleid en in onderwijskundige processen, met name in het primair onderwijs
 ervaring in het aansturen van onderwijskundige (verander)processen
 kennis van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen het (passend) onderwijs en leerlingenzorg
 kennis van de diverse deelgebieden van innovatieve onderwijsbeleidsterreinen binnen het primair onderwijs
 aantoonbare kennis van onderwijsontwikkelingen en ervaring binnen passend onderwijs

Stichting kom Leren vraagt:
 HBO+ werk- en denkniveau
 een masteropleiding binnen het genoemde vakgebied
 vaardigheden in projectmatig werken, opstellen van beleidsplannen en opereren in netwerken
 goede contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 leidinggevende capaciteiten
 vermogen tot innovatief, conceptueel en creatief denken
 organisatie- en adviesvaardigheden

Stichting kom Leren biedt:
 een aanstelling van 0,6 / 0,8 fte bij Stichting kom Leren, afhankelijk van ontwikkelingen binnen het Bestuursbureau en de organisatie
 collegiale en professionele samenwerking met het Bestuursbureau en directeuren
 professionele teams met een hoge mate van betrokkenheid bij het werk in het primair onderwijs
 een salaris passend bij de functie volgens de cao PO

Belangstelling?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Dhr. J. Linckens, lid van het College van Bestuur, 043-4100300.
Voor meer informatie over de Stichting kom Leren verwijzen we naar de website: www.kom-leren.nl

Sollicitatieprocedure:
Als u in aanmerking wil komen voor de functie vragen we u vóór 26 november a.s. een schriftelijke sollicitatie te sturen, bestaande uit een motivatiebrief met CV aan info@kom-leren.nl met als onderwerp “sollicitatie beleidsmedewerker onderwijs”.
De gesprekken met de Benoemingsadviescommissie zullen plaatsvinden in week 49.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

E-mail  info@kom-leren.nl
Meer info  www.kom-leren.nl