Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60968

Vacature: (Parttime) Klinisch Psycholoog en/of Gz-Psycholoog voor Laurentius in Roermond

VACATURENR lv-60968 (30-11-2017)

KLINISCH PSYCHOLOOG EN/OF GZ-PSYCHOLOOG M/V

Vacaturenummer: 17-144; Uren in overleg


Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme, deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.

Medische Psychologie
De medische psychologie verricht indicatiestelling, diagnostiek, behandeling en verwijzing op verzoek van medisch specialisten ten behoeve van patiënten van alle leeftijdscategorieën, die medische klachten hebben, al dan niet medisch verklaard. De medewerkers van de afdeling nemen deel aan behandelteams onder andere geriatrie, neurologie, psychiatrie, nefrologie, cardiologie, revalidatie en kindergeneeskunde. De vakgroep bestaat uit 1 klinisch psycholoog en 3 GZ-psychologen. De psychologen verdelen de werkzaamheden naar aandachtsgebieden. De psychologen worden ondersteund door 2 psychologisch medewerksters en 2 secretaresses. Het is een kleine en overzichtelijke vakgroep waardoor iedereen nauw verbonden is wat communicatie en samenwerking ten goede komt.

De functie
Ten behoeve van de afdeling medische psychologie zoeken wij met onmiddellijke ingang één of meerdere klinisch psycholoog/psychologen en/of Gz-psycholoog/psychologen.
De totaal in te vullen uren bedragen 44 uur per week waarbij de verdeling tussen minimaal 2 aan te stellen psychologen nader te bepalen is.
Van het totaal aantal in te vullen uren zijn 8 uur bestemd voor de kindergeneeskunde.
De overige uren zijn bestemd voor zowel revalidatiepsychologie als de andere medische specialisaties. De verdeling hierbinnen kan nader afgestemd worden.
Tot het takenpakket behoren: psychodiagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingen en consultatie ten behoeve van zowel poliklinische- als klinische patiënten, deelname aan multidisciplinaire patiënten besprekingen, participatie in ziekenhuiscommissies en medische staf activiteiten, begeleiding van GZ-psychologen in opleiding.

Wie zoeken we?
Je bent klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog met aantoonbare affiniteit binnen de somatische gezondheidszorg. Als aandachtgebied heb je kindergeneeskunde of revalidatiepsychologie en daarnaast ben je allround inzetbaar voor de overige medische specialisaties. Lidmaatschap van een specialistische psychotherapie vereniging strekt tot de aanbeveling.

Wat bieden we jou?
De arbeidsvoorwaarden voor de functie Klinisch/GZ psycholoog zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd met de mogelijkheid op een verlenging voor onbepaalde tijd. Salariëring is marktconform en op basis van opleiding.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie en informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer M.H. van Zundert, klinisch psycholoog/psychotherapeut en medisch manager, telefoonnummer 047-382577

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marlouke Smeets, HR-Adviseur, 077-382824

Tot uiterlijk 15 december 2017 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier.

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

Solliciteren
Meer info  www.lzr.nl