Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-60990

Vacature: Gedragswetenschapper voor Bureau Jeugdzorg Limburg in Midden Limburg

VACATURENR lv-60990 (01-12-2017)

In de regio Midden-Limburg is er met ingang van 1 januari 2018 een vacature wegens ziektevervanging voor een

GEDRAGSWETENSCHAPPER


Doel van de functie
Het leiding geven en adviseren in het kader van inhoudelijk beleid en methodieken en het doen verrichten van (psycho)diagnostiek ten behoeve van een juiste indicatiestelling en/ of behandeling. Het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van Jeugdzorgwerkers en/of Medewerkers Veilig Thuis ten aanzien van kernbeslissingen en het plan van aanpak, zodanig dat zij adequaat in staat zijn gesteld om het gezin/ systeem te begeleiden en te verwijzen.

Plaats in de organisatie
De gedragswetenschapper ontvangt hiërarchisch leiding van de Regiomanager.

Profiel van de functie
Kennis:
 • Afgeronde relevante universitaire opleiding gedragswetenschapper
 • Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden.
 • Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen.
 • Kennis van het jeugdzorgsysteem.
 • Ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van organisatiebeleid en zorg/kwaliteitsbeleid.
 • Kennis van en inzicht in de diverse werksoorten, doelgroepen en processen binnen de jeugdzorg.
 • Kennis van en inzicht in de diverse disciplines van de organisatie.

Specifieke functiekenmerken:
 • Relevante werkervaring
 • Analytische vaardigheden.
 • In staat om interne en externe samenwerking en integraliteit te bevorderen.
 • Strategische oriëntatie en sturing/anticiperend
 • Hanteren van visie en belangentegenstellingen
 • Resultaatgericht en Rendementsbewustzijn
 • Coachend leider
 • Ontwikkelingsgericht
 • Conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden

Arbeidsvoorwaarden
De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg (schaal 11). Het salaris bedraagt op fulltime basis maximaal € 4615,63 bruto per maand.

Procedure
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.

Uw schriftelijke motivatie met CV kunt u onder vermelding van “vacature Gedragswetenschapper regio Midden-Limburg” voor 18 december 2017 a.s. richten aan Bureau Jeugdzorg Limburg t.a.v. manager HRM Diana de Seriere, per email via: vacatures@bjzlimburg.nl.

Inhoudelijke informatie kan ingewonnen worden bij de Regiomanager Jacqueline le Sage telefoon 088-0073478 en of via email jacqueline.le.sage@bjzlimburg.nl

De provinciale sollicitatiecommissie zal met de kandidaten een gesprek voeren ter beoordeling van de geschiktheid voor de functie. De geschikt bevonden kandidaten worden voorgedragen aan de betreffende Regiomanager. De Regiomanager doet een voordracht aan de Raad van Bestuur. Kandidaten die geschikt zijn bevonden maar niet op deze mogelijke vacature worden benoemd zullen in portefeuille worden gehouden voor vacatures in de toekomst.

E-mail  vacatures@bjzlimburg.nl
Meer info  www.bjzlimburg.nl