Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61011

Vacature: Ambulant Hulpverlener Acute Zorg voor Xonar in Maastricht

VACATURENR lv-61011 (04-12-2017)

AMBULANT HULPVERLENER ACUTE ZORG

XONAR
Werkveld: Jeugdzorg
Soort vacature: Overige functies
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Uren in de week: 28-36


De organisatie
XONAR biedt hulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook vrouwen die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder bieden wij opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wij hebben zo’n dertig locaties, verspreid over het zuiden van Limburg en we werken samen met ruim vijfhonderd pleeggezinnen.

De afdeling Acute Zorg
De ambulant hulpverleners crisisinterventie maken deel uit van de afdeling Acute zorg. Acute zorg stelt zich ten doel kinderen / jongeren en hun context met een acute hulpvraag te helpen. Een acute hulpvraag ontstaat in een situatie die de mogelijkheden van de betrokkene om met deze situatie om te gaan, te boven gaat. De ambulante hulpverleners worden direct ingezet in crisissituaties en zullen waar mogelijk hulp bieden die mede gericht is op voorkoming van een uithuisplaatsing. Waar dit niet mogelijk is kan er binnen de afdeling Acute zorg gebruik gemaakt worden van een opvangplaats. Criterium voor opvang is: ernstig risico voor de veiligheid van zichzelf of anderen (suïcidaliteit, misbruik, agressie).

Functieomschrijving
De functie
De functie van ambulant medewerker crisisinterventie richt zich op het doen luwen van de crisis door de kansen bij en motivatie van gezinsleden tot verandering te optimaliseren, intensief te begeleiden, escalatie te voorkomen en evenwicht te creëren. De ambulant hulpverlener specificeert de acute hulpvraag van de cliënt en intervenieert waar mogelijk en noodzakelijk direct in de crisissituatie. De ambulant hulpverlener acute zorg verleent hulp conform voorliggend hulpverleningsplan en/of stelt dit op/bij in overleg met de cliënt en verwijzer. Indien noodzakelijk zet de ambulant hulpverlener acute zorg een ondersteuningstraject in.
De ambulant hulpverlener ordent de problematiek, biedt structuur, ziet toe op de veiligheid, helpt het netwerk activeren, vergroot de probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden en herstelt de gezinsregie. Met het gezin stelt hij tenslotte doelstellingen voor vervolghulp en begeleidt hij de verwijzing.

Hoofdactiviteiten
 • Het intensief begeleiden van jeugdigen en hun cliëntsysteem waarbij de therapeutische interventie gericht is op gedragsverandering en actie in een bepaalde richting;
 • Het zorgdragen voor de hulpverleningsfacetten: crisisinterventie, kortdurende gezinsbegeleiding;
 • Het in overleg met de cliënt opstellen van een hulpverleningstraject (plan) alsmede het procesmatig begeleiden hiervan;
 • Het initiëren van netwerkgesprekken;
 • Het geven van advies;
 • Het interpreteren en beoordelen van specifieke gegevens en het plaatsen van deze gegevens in de context van de hulpvraag;
 • Het herkennen en/of het verhelderen van een gestelde diagnose;
 • Het ondersteunen, adviseren en verstrekken van informatie aan collega’s, externe beroepskrachten, externe hulpverleners en/of het geven van voorlichting over de werkwijze van acute zorg;
 • Het formuleren van een antwoord (hulpaanbod) op hulpvragen dan wel het doorverwijzen naar instanties waar dit antwoord (hulpaanbod) geëffectueerd kan worden, zowel intern – als extern;
 • Het zorgdragen voor de registratie van gegevens;
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het doen van verslag hierover en het voeren van de daarbij behorende administratie en correspondentie;
 • Het leveren van een bijdrage aan de methodiekontwikkeling acute zorg;
 • Het zich op de hoogte houden van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de hulpverlening en het in dat kader leveren van een bijdrage aan (de ontwikkeling van) het organisatiebeleid en crisisinterventie;
 • Bijhouden van kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering;
 • Het deelnemen aan werkoverleg en voor de functie relevante interne en externe overlegsituatie.

Wij vragen
Wij zijn per zo snel mogelijk op zoek naar een medewerker in de functie van:

AMBULANT HULPVERLENER ACUTE ZORG

28 – 36 uur per week


Dienstverband
Profielschets
Wij zoeken een enthousiaste collega die beschikt over de onderstaande kennis, vaardigheden en attitude:
 • afgeronde Hbo-opleiding. BAMw-geregistreerd jeugdzorgwerker;
 • kennis van crisisinterventie/hulpverleningsmethodieken;
 • kennis van pedagogiek en (ontwikkelings)psychologie, de systeem gerichte benadering en psychopathologie (kinderen en jeugdigen);
 • kennis betreffende het gebruik van verdovende middelen (alcohol, drugs e.d.);
 • kennis van en inzicht in het hulpaanbod in de (sub) regio;
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen en hun cliëntsysteem en rapporteren;
 • vaardigheden, nodig voor het bieden van intensieve begeleiding aan jeugdigen en hun cliëntsysteem in crisissituaties en het kunnen omgaan met loyaliteiten en tegengestelde belangen;
 • stressbestendigheid, flexibiliteit, incasserings- en improvisatievermogen;
 • analytisch vermogen om in crisissituaties op korte termijn te komen tot diagnose en interventie;
 • plannings- en organisatievermogen;
 • integriteit voor het omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • ervaring met het werk van Acute zorg strekt tot aanbeveling;
 • rijbewijs en de beschikking over een auto.

Werktijden
Wij bieden een contract voor 28 – 36 uur per week voor de duur van 1 jaar.

Salaris
Wij bieden een arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO-Jeugdzorg, Salariëring in schaal 10 (€ 2670,58 – € 4012,02).

Informatie
Kandidaten zullen, alvorens het sollicitatiegesprek plaatsvindt, een assessment krijgen gespecificeerd op deze functie.

Interesse
Reageren vóór 25 december aanstaande door het sturen van je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@xonar.nlo.v.v. vacaturenummer 17-41. Voor meer informatie over de functie kunt op contact opnemen met Renée Keulemans, teamcoach, tel: 06-51453085. Meer informatie over XONAR vindt u op www.xonar.nl.


Solliciteren
Organisatie XONAR
E-mail sollicitatie@xonar.nl
Vacaturenummer 17-41
Contactpersoon naam Renée Keulemans
Contactpersoon functie Teamcoach
Plaatsingsdatum 04/12/2017
Sluitingsdatum 25/12/2017

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  sollicitatie@xonar.nl
Meer info  www.xonar.nl