Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61070

Vacature: Projectleider Transformatie Jeugdhulp voor Gemeente Roermond

VACATURENR lv-61070 (05-12-2017)

Bij de afdeling Welzijn is met ingang van 1 februari 2018 de functie vacant van:

PROJECTLEIDER TRANSFORMATIE JEUGDHULP

(HR 21 Projectleider II)

voor 36 uren per week

De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond (Midden-Limburg Oost) zijn gezamenlijk op zoek naar een projectleider transformatie jeugdhulp.

De projectleider werkt overkoepelend voor de vier genoemde gemeenten en is functioneel gepositioneerd bij de gemeente Roermond. Samen met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers binnen deze gemeenten zorgt de projectleider o.a. voor de uitvoering en bijstelling van het uniform plan van aanpak en eenduidige beleidsvoorbereiding en –voorstellen.

Jouw belangrijkste taken zijn:
De projectleider is verantwoordelijk voor een gedegen implementatie van de transformatie binnen het jeugdstelsel door:
 • Het in samenwerking met in- en externe partners en lokale gemeenten uitvoeren en verder volgen en bijstellen van de ontwikkelde visie van de wijze waarop gemeenten de taken binnen het jeugdhulpstelsel verder vorm en inhoud geeft;
 • Contacten met jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpvragers;
 • Het zorgen voor afstemming en een doorgaande lijn met aanpalende wetgeving zoals de Wmo, participatiewet, Wet Passend Onderwijs en de WLZ;
 • Het in samenwerking met de lokale gemeenten opzetten van pilots gericht op preventie en transformatie binnen het sociale domein;
 • Het afstemmen met projectleiders van de regio’s Midden-Limburg West, Noord- en Zuid-Limburg daar waar de inhoud hier om vraagt;
 • Volgen en vertalen van landelijke ontwikkelingen en richtlijnen;
 • De projectleider voert samen met het inkoopteam/projectleider de inkoopactiviteiten uit;

Wij verwachten van onze Projectleider transformatie jeugdhulp
 • Een academisch denk- en werkniveau;
 • Sterk ontwikkelde analytische en conceptuele vaardigheden;
 • Kan sturen op hoofdlijnen en doelstellingen met een veelheid aan actoren met uiteenlopende belangen en daarin samenwerken met de verschillende gemeenten;
 • Ervaring met en een goed gevoel voor bestuurlijke processen;
 • Kan bij verschillende actoren draagvlak creëren, overtuigen en motiveren;
 • Ervaring met projectmatig werken binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een zelfstandige, flexibele en verbindende instelling;
 • Ervaring met regionale samenwerking;
 • Kennis van de huidige ontwikkelingen en transformaties binnen het sociale domein en is met name bekend met de (preventieve) jeugdhulp;

Competenties:
 • Nemen van verantwoordelijkheid;
 • Goede oordeelsvorming;
 • Regisserende vaardigheden;
 • Goede samenwerker;
 • Resultaatgericht;

Wij bieden:
Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring en deskundigheid en bedraagt voor deze functie maximaal € 5.520 (salarisschaal 12 per 1 januari 2018) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek
 • Sinds1 januari 2017 is bij de gemeente Roermond het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Over het bruto maandsalaris wordt maandelijks 16,8% IKB opgebouwd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage). Je kunt dit (maandelijks) uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding of vakbondscontributie.
 • Een tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 • Pensioenopbouw via het ABP

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze functie, laat dan vóór 15 december 2017 jouw sollicitatiebrief met cv achter op www.igom.nl. Deze brief kun je sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond. Alleen reacties via IGOM worden in behandeling genomen.

Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Albert Dahmen, Afdelingshoofd Welzijn, telefoonnummer 0475 – 359636

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
Een eventuele benoeming zal plaatsvinden na overlegging van een verklaring omtrent het gedrag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren
Meer info  www.roermond.nl