Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61264

Vacature: Algemeen Lid Raad van Commissarissen voor Ambulante Thuiszorg in Heerlen

VACATURENR lv-61264 (19-12-2017)

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Algemeen Lid


Ambulante Thuiszorg
Raad van Comissarissen
Werkveld:Thuiszorg
Soort vacature:Overige functies
Dienstverband:Projectmatig werk (tijdelijk dienstverband)

In verband met het aanstaande vertrek van één van onze commissarissen ontstaat er een vacature voor een algemeen lid van onze raad van commissarissen. Welkom bij Ambulante Thuiszorg, een sterke en klantgerichte thuiszorgorganisatie in (Zuid-) Limburg! We stellen ons kort voor.

Functieomschrijving
Ambulante Thuiszorg vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang en heeft haar governancestructuur ingericht op basis van de zorgbrede Governance Code. Deze code geeft aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur.

Ambulante Thuiszorg onderschrijft deze code. Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen, regels of plaatsen van informatie op het internet. Het gaat er om dat we handelen op basis van gemaakte afspraken en dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zorgvuldigheid, checks and balances, in de praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen.

Ambulante Thuiszorg heeft haar governance structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Zij heeft een raad van commissarissen van drie personen en een bestuur (directie) bestaande uit één persoon. De taken van het bestuur en de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten en reglementen. Conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode en de maatschappelijke verantwoordelijkheid:
 • is de raad van commissarissen proactief betrokken bij ontwikkelingen in de sector VVT oftewel thuiszorg in de breedste zin des woords;
 • staat de kwaliteit van de zorg daarin centraal;
 • kent de raad van commissarissen het krachtenveld van de landelijke en gemeentelijke politieke arena, de ontwikkelingen in de maatschappij en de regio in het bijzonder;
 • is de raad van commissarissen nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling, de toekomstvisie en missie van Ambulante Thuiszorg;
 • houdt de raad van commissarissen toezicht op de voorwaarden waaronder de organisatie goed kan functioneren, nu en in de toekomst;
 • fungeert de raad als stevige sparringpartner en klankbord voor de directie;
 • houdt de raad van commissarissen toezicht op- én evalueert het functioneren van bestuur (directie) en de organisatie.
De raad verantwoordt zich jaarlijks over haar functioneren via het jaarverslag van de Ambulante Thuiszorg, onder meer over het onderwerp governance.

Gelet op de huidige portefeuilleverdeling binnen de raad van commissarissen zijn wij op zoek naar een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van Bedrijfsvoering en Financiën.

Wij vragen
We verwachten van de kandidaat de volgende competenties:
 • aantoonbare kwaliteiten als commissarissenhouder, met affiniteit voor de zorgsector;
 • inzicht in het maatschappelijke en politieke krachtenveld;
 • kritische en onafhankelijke opstelling, blijft daarbij in verbinding;
 • integer en respectvol;
 • reflectief vermogen t.a.v. eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;
 • teamplayer met gevoel voor humor.

En aanvullend:
 • U beschikt over een HBO of Academisch werk- en denkniveau;
 • U hebt geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • U stelt tijd beschikbaar voor de reguliere vergaderingen, minimaal 4 maal per jaar, evenals voor overige bijeenkomsten;
 • U beschikt over een breed netwerk en bent bereid dit aan te wenden;
 • U handelt conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode.

Dienstverband
het betreft een benoeming van maximaal 4 jaar.

Werktijden
NVT

Salaris
Volgens vastgelegde afspraken met mede RvC leden en directie Ambulante Thuiszorg

Informatie
Nadere inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij de heer Rik van Loo (bestuurder) via email adres: r.vanloo@atzlimburg.nl

Solliciteren
Organisatie: Ambulante Thuiszorg
E-mail: r.vanloo@atzlimburg.nl
Adres: Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen

Overig
Een sollicitatie, middels motivatiebrief en CV, kunt u versturen aan de directeur via e-mailadres r.vanloo@atzlimburg.nl . De sluitingsdatum is 28 februari 2018.

Ter aanvulling, het betreft hier geen functie in loondienst en voldoet daarom ook niet aan de sollicitatie eisen van het UWV.

Contactpersoon naam: R. van Loo
Contactpersoon functie: Bestuurder
Plaatsingsdatum: 18/12/2017
Sluitingsdatum: 28/02/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  r.vanloo@atzlimburg.nl
Meer info  www.atzlimburg.nl