Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61943

Vacature: Junior Beleidsmedewerker Mobiliteit voor Provincie Limburg in Maastricht

VACATURENR lv-61943 (26-01-2018)

Wil jij werken aan de mobiliteit van vandaag en morgen?

Het werkveld mobiliteit is volop in ontwikkeling en beweging!

Om adequaat invulling te kunnen geven aan de huidige opgaven en het cluster mobiliteit door te ontwikkelen tot een robuust organisatieonderdeel, dat tevens gesteld staat voor de toekomstige opgaven, zijn wij op zoek naar een

JUNIOR BELEIDSMEDEWERKER MOBILITEIT (1,0 FTE)

vacaturenummer 2017MOB07

Wij zoeken
een medewerker mobiliteit die samen met collega’s werkt aan de Limburgse mobiliteit van vandaag en morgen.

Met de op dit moment in ontwikkeling zijnde Mobiliteitsvisie zet Limburg stappen in het op een andere manier kijken naar mobiliteitsvraagstukken. Dat brengt een veranderingsproces met zich mee waar we als cluster invulling aan geven. Tegelijkertijd staat de wereld niet stil en vragen ook onze lopende dossiers de aandacht. Vind je het leuk om in deze dynamische wereld jouw bijdrage te leveren, heb je een brede belangstelling voor mobiliteit en neem je graag zelf verantwoordelijkheid? Dan ben jij de kandidaat waar we naar op zoek zijn!

Vanuit de nieuwe Mobiliteitsvisie weet je enthousiast en op aansprekende wijze invulling te geven aan verschillende mobiliteitsthema’s en –vraagstukken. Dat doe je steeds in verbinding met de wereld om ons heen. Je contactuele vaardigheden zijn dan ook prima ontwikkeld en je vindt het leuk om je eigen netwerk op- of uit te bouwen, zo nodig ook in (inter)nationale context. Nieuwsgierig en gedreven zoals je bent, vind je het een uitdaging om met nieuwe vraagstukken aan de gang te gaan en die je eigen te maken. Daarbij laat je zien dat je net die ene stap verder zet en dat je jezelf (en ons) ten aanzien van je resultaten steeds weet te verrassen.

Omdat je een professional bent, bewaak je zelf de integraliteit van jouw voorstellen door afstemming met andere beleidsvelden, waarbij je rekening houdt met de doorwerking van het beleid in de uitvoerings- en beheerfase. Vanzelfsprekend heb je jouw antennes ook gericht op de buitenwereld en weet je daar de voor Limburg relevante ontwikkelingen op te halen en te vertalen naar een voorstel voor aanpak waarmee je samen met je nieuwe collega’s de Mobiliteitsvisie uitdraagt en Limburg op mobiliteitsgebied verder brengt. Jouw brede interesse draagt er toe bij dat je op termijn breder inzetbaar bent, binnen het cluster Mobiliteit of elders binnen de provinciale organisatie.

Wij vragen
  • een afgeronde HBO opleiding, liefst aangevuld met enkele jaren relevante werkervaring. We verkiezen daarbij wanneer nodig de juiste competenties boven de inhoud;
  • dat je van werken in een projectmatige omgeving houdt, dat je nieuwsgierig en gedreven bent en dat je je vast bijt in moeilijke vraagstukken. Daarbij weet je ideeën, plannen en doelen te vertalen naar concrete acties en producten;
  • dat je eigenaarschap toont voor de vraagstukken waaraan je werkt en daarbij telkens schakelt tussen de operationele- en strategische invalshoek;
  • dat je een visie hebt op en bent breed inzetbaar bent rondom de huidige en toekomstige onderwerpen op het gebied van mobiliteit;
  • dat je de verbinding maakt tussen de inhoudelijke agendaonderwerpen en de procesmatige wijze waarop hieraan met de verschillende partijen vorm wordt gegeven;
  • dat je een creatief oog hebt voor mogelijkheden om innovatie en vernieuwing te brengen in het mobiliteitsbeleid van de provincie Limburg;
  • dat je in staat en bereid bent om op termijn breed te opereren binnen het cluster mobiliteit of elders binnen de provinciale organisatie.

Wij bieden
Een afwisselende en vernieuwende functie rond het thema mobiliteit dat sterk in de maatschappelijke belangstelling staat.

Je wordt onderdeel van het cluster mobiliteit bestaande uit circa 35 collega’s. In onze dagelijkse werkzaamheden besteden we eveneens aandacht aan verdere ontwikkeling op persoonlijk- en teamniveau.

Daarnaast ontvang je een bruto maandsalaris op fulltime basis, van maximaal € 4.017,08 schaal 10 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring)
Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 21%. Hierin is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden.

Interesse?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 10 februari 2018 a.s. tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2017MOB07.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sabine Kern, waarnemend clustermanager cluster Mobiliteit, telefoonnummer +31 6 53 44 97 04

Overige informatie
Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

E-mail  solliciteren@prvlimburg.nl
Meer info  www.limburg.nl