Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62052

Vacature: Ambtelijk Secretaris voor Cicero Zorggroep in Brunssum

VACATURENR lv-62052 (02-02-2018)


Vacaturemelding
Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.
Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan ruim 2.500 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 1.800 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

Binnen Cicero Zorggroep is op korte termijn de functie vacant van

AMBTELIJK SECRETARIS CCR, VVAR EN KLACHTENCOMMISSIE

36 uur per week


Functieomschrijving
 • Als ambtelijk secretaris ondersteun en adviseer je de centrale cliëntenraad (CCR), de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR), de klachtencommissie voor cliënten en de klachtencommissie voor medewerkers, onder andere op juridisch, economisch, organisatorisch, communicatief en secretarieel gebied.
 • Je bewaakt de ontwikkelingen in en naleving van wet- en regelgeving en daaruit volgende procedures en afspraken op zorggebied in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker juridische zaken en hebt hierbij een adviserende rol naar betreffende organen.
 • Je biedt ondersteuning aan de calamiteitencommissie (PRISMA analyses), de cliëntvertrouwenspersonen en de klachtenfunctionarissen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het punctueel voorbereiden en uitwerken van overleggen, correspondentie, verslagen en adviezen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van klachten- en calamiteitenprocedures, vanaf het moment van melding tot aan de afhandeling.
 • Ten aanzien van klachten en calamiteiten, maar ook aangaande medezeggenschap heb je een adviserende en ondersteunende rol richting de raad van bestuur.
 • Je bent contactpersoon tussen het medezeggenschapsorgaan of de commissie en de organisatie en tussen het betreffende orgaan en externe partijen.
 • Bij dreigende (juridische) risico’s voor jouw aandachtsgebieden ben je extra waakzaam en onderneem je snelle en accurate acties.
 • Je organiseert en coördineert scholing, werving van nieuwe leden en zorgt voor het toegankelijk maken van relevante kennis (kennismanagement).

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde juridische hbo- en/of academische opleiding aangevuld met enkele jaren werkervaring; ervaring als jurist is een pré.
 • Je hebt kennis van de (ouderen)zorgsector en de daarbij behorende processen en kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Je bent in staat om verschillende beleidsterreinen met elkaar in verbinding te brengen en te vertalen naar medezeggenschapsproblematiek.
 • Je bent in staat om tegengestelde belangen te overbruggen en draagvlak voor beleidsvoorstellen te creëren.
 • Je anticipeert op ontwikkelingen en situaties en voelt van nature aan wanneer ruggespraak wel of niet gewenst is binnen de geldende kaders.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent in staat om je werkzaamheden met de nodige empathie, tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid, objectiviteit en geduld te verrichten.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, onder andere voor het opstellen van heldere verslagen, beleidsstukken en adviezen.
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent flexibel ten aanzien van werktijden en inzetbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt in eerste instantie aangeboden voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar. De functie wordt gehonoreerd volgens CAO VVT in functiegroep 55. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.

Inlichtingen?
Wil je meer informatie over deze functie dan kun je hiervoor terecht bij: mevrouw Ellen Leers, Secretaris raad van bestuur/Hoofd Kwaliteit & Beleid
(045-5637421).

Sollicitaties
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 19 februari 2018 richten aan:
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC Brunssum, t.a.v. Ellis op den Kamp,
recruiter, onder vermelding van vacaturenummer AS-V1805
Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 27 februari 2018.

E-mail  sollicitatie@cicerozorggroep.nl
Meer info  www.cicerozorggroep.nl