Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62097

Vacature: (Basis)Arts voor Mondriaan in Hoensbroek

VACATURENR lv-62097 (05-02-2018)


Volwassenenzorg biedt geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychische of psychiatrische klachten en/of verslavingsproblematiek. Wij leveren zorg in de wijk, gespecialiseerde psychiatrische zorg, verslavingszorg, (trans-)forensische psychiatrische zorg (Radix), generalistische basiszorg en verslavingspreventie. Ook bieden wij beschermd wonen en dagbestedingsactiviteiten. Wij zijn een dynamische organisatie met ruimte voor opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek. In Zuid-Limburg zijn wij dé specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Het FACT-Team richt zich op patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen waaronder psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblematiek. De behandeling is multidisciplinair, flexibel in intensiteit, assertief en outreachend, d.w.z. dat de behandeling plaatsvindt waar de patiënt woont of zich regelmatig bevindt. Dit kan zijn in de eigen woning, een sociaal pension, dagopvang of een beschermde woonvorm. De behandeling kan worden gecombineerd met woonbegeleiding, financiële dienstverlening, sociale participatie, activering en begeleiding bij overige sociaal maatschappelijke problemen. De patiënt wordt toegeleid naar training, opleiding, arbeid of vrijwilligerswerk. Het eigen sociale netwerk wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Mondriaan Volwassenenzorg zoekt vanaf 1 april a.s., voor de periode van 1 jaar, binnen de RVE FACT Parkstad, binnen FACT team Hoensbroek een

(BASIS)ARTS (1,0 FTE)

voor 36 uur per week

.
Profiel
 • U werkt nauw samen met en onder supervisie van de psychiater van het team
 • U screent op medische, psychiatrische, psychosociale en verslavingsproblematiek.
 • U registreert op methodisch verantwoorde wijze in het elektronisch patiëntendossier.
 • U overlegt met uw collega’s in het FACT team en geeft in multidisciplinaire samenwerking de behandeling vorm.
 • U geeft uitvoering aan het medisch psychiatrisch behandelbeleid en bent samen met de psychiater verantwoordelijk voor de kwaliteit, coördinatie en uitvoering van dit onderdeel van het behandelplan.
 • U bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg.

Verwachting
 • U hebt de opleiding tot basisarts afgerond en bent BIG-geregistreerd.
 • U beschikt over een zeer hoge mate van zelfstandigheid, durft initiatieven te nemen en u kunt als rolmodel fungeren.
 • U bent gericht op het behalen van resultaten en bent in staat om tegenstellingen en weerstanden te overbruggen.
 • U geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management en u bent actief betrokken bij het ontwikkelen van het medisch beleid.
 • U draagt vanuit uw specifieke deskundigheid bij aan het kwaliteitsbeleid van Mondriaan.

Aanbod
Wij bieden een uitdagende functie in een organisatie in ontwikkeling. Vanuit onze locatie in Hoensbroek bent u werkzaam in regio Parkstad. Wij bieden u een salaris in functiegroep 65 (minimaal € 3.215,- en maximaal € 5.046,-) en een rechtspositie conform de CAO GGZ en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie valt onder de kernfunctiebeschrijving “Geneeskundige 3”.

Heeft u meer informatie nodig?
Ga voor meer informatie over Mondriaan naar www.mondriaan.eu. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Körvers, teamcoördinator FACT team Hoensbroek op 06-13206315, of met mevrouw E. Zwingmann, manager bedrijfsvoering FACT, op 06-22521846.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden. Bij indiensttreding dien je een afschrift van het BIG-register te kunnen overleggen.

Wilt u solliciteren?
Reacties uiterlijk tot en met 23 februari a.s. via deze link

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.mondriaan.eu