Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62764

Vacature: Parttime Communiteitleidster voor Congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph in Heerlen

VACATURENR lv-62764 (14-03-2018)

COMMUNITEITLEIDSTER

Momenteel is de provincie Nederland/België op zoek naar een Communiteitleidster.


Situatieschets
De provincie Nederland/België (onderdeel van de congregatie De Kleine zusters van de Heilige Joseph) bestaat uit ongeveer 115 zusters met een gemiddelde leeftijd van ruim 85 jaar. De provincie Nederland-België wordt geleid door het Provinciaal Bestuur.

Binnen Huize de Berg, het Moederhuis van de Congregatie, wonen ongeveer 50 zusters in 2 communiteiten. De Communiteitleidster is verantwoordelijk voor het functioneren van de communiteit als religieuze leefgemeenschap en voor het welzijn van de zusters.

Zij is eindverantwoordelijk voor alle mantelzorg en het creëren van een leefomgeving waarin de zusters hun leven als religieuze ten volle kunnen beleven. Haar rol kan getypeerd worden als dienstverlenend en faciliterend aan de zusters en aan de communiteit als geheel.

Hoofdtaken
 • De mantelzorg aan de zusters en het zorgen voor een goede sfeer in de communiteiten;
 • Bereid mede ontspanningsactiviteiten en bijeenkomsten voor (waarvan een aantal met een religieus karakter);
 • Zorgt voor een inspirerend leefklimaat waarin de communiteit tot haar recht kan komen en de communiteitsleden als religieuzen kunnen leven;
 • Begeleidt zusters bij bezoek aan huisarts/ziekenhuis en regelt bezoek aan de zuster die in het ziekenhuis ligt;
 • Onderhoudt contacten met de familie en andere relevante externe contacten waaronder verzorgingshuis Bergweide;
 • Organiseert in overleg met de Pastoraal medewerkster en familie, bij het overlijden van een zuster de uitvaart;
 • Beheert de financiën van de communiteit.

Functie eisen
 • Een afgeronde opleiding HBO verpleegkunde/ouderenzorg of SPH (HBO niveau);
 • Is bereid zich te verdiepen in de cultuur en de spiritualiteit van de congregatie;
 • Heeft een goed inlevingsvermogen, goede sociale en communicatieve vaardigheden waardoor het samenwerken gemakkelijk af gaat;
 • Is bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien en is flexibel inzetbaar qua arbeidstijden;
 • In bezit van een rijbewijs.

Omvang van de functie
16 uur gemiddeld per week.

Functieniveau
FWG 45 (cao VVT)
Salariëring vindt plaats op basis van opleiding en opgedane relevante werkervaring.

Contractduur
Het gaat om een tijdelijk contract, met de mogelijkheid tot verlenging.

Gesprekken
De gesprekken vinden medio april 2018 plaats. De geselecteerde kandidaten krijgen uiterlijk een week vooraf een uitnodiging voor een gesprek.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Zuster Esther Geertsma
Provinciaal Overste
Telefoon: 045-571 80 66
Of
Mevrouw Miriam Van Cleef
Directeur Provincie Nederland/België
Telefoon: 045-571 80 66

Reageren
Indien de vacature u aanspreekt en u denkt deze functie succesvol in te kunnen vullen, kunt u uw sollicitatie met motivatie en actueel Curriculum Vitae voor 1 april 2018 opsturen naar:

Congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph
Afdeling Personeelszaken
T.a.v. de heer Michel Brieger
Gasthuisstraat 45
6416 AM Heerlen
of via e-mail: personeelszaken@klzrsjoseph.nl

E-mail  personeelszaken@klzrsjoseph.nl
Meer info  www.klzrsjoseph.nl