Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63241

Vacature: Financieel Consulent voor Gemeente Stein

VACATURENR lv-63241 (10-04-2018)

Dat maakt Stein voor mij…

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor ons team Financiën en SalarisAdministratie (SA), onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering, op zoek naar geschikte kandidaten voor de structurele functie van

FINANCIEEL CONSULENT

SOCIAAL DOMEIN

(1 fte / 36 u/w)


Algemene informatie.
Samen met de nieuwe collega geven in totaal 3 financieel consulenten (3 fte) invulling aan onderstaande werkzaamheden. Ieder met een eigen specialisatie. Maar elkaar aanvullen en vervangen zijn de basis voor een goede samenwerking.

Werkzaamheden.
De Financieel Consulent:
 • Bewaakt en beheerst, als primair aandachtsgebied, mede het proces omtrent de drie decentralisaties;
 • Vertegenwoordigt de gemeente Stein in samenwerkingsverbanden omtrent de decentralisaties;
 • Ondersteunt en adviseert het management bij beleids- en financiële aspecten;
 • Begeleidt, adviseert en ondersteunt budgethouders/afdelingen inzake budgettering, budget- en kredietbewaking en bij het opstellen van producten uit de budgetcyclus, zijnde de kadernota, het afdelingsplan, de begroting en de meerjarenraming, de bestuursrapportage, de jaarrekening en het jaarverslag;
 • Adviseert het Managementteam en/of het bestuur over financiële consequenties van voorstellen en toetst deze voorstellen;
 • Ontwikkelt ken- en stuurgetallen;
 • Onderzoekt, voor complexe vraagstukken, de financiële mogelijkheden en toetst hierop;
 • Draagt zorg voor financiële afstemming en treedt op als spil als het gaat om risicomanagement;
 • Vertaalt nieuwe ontwikkelingen op de beleidsterreinen naar de financiële gevolgen;
 • Adviseert het management, op basis van gedegen analyses, over verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen. Onderdeel hiervan is een risico analyse met voorstellen voor beheersmaatregelen.

Wie zoeken wij.
 • De kandidaat beschikt over minimaal HBO niveau (bijvoorbeeld HEAO bedrijfseconomie en/of accountancy);
 • Enkele jaren ervaring met gemeentelijke financiën is een eis;
 • Ervaring als Financieel Adviseur binnen het Sociaal Domein van gemeenten geniet onze voorkeur;
 • Ruime kennis van en ervaring met Excel;
 • Klantgerichte instelling, behaalt de afgesproken resultaten, helder in communicatie;
 • Adviesvaardigheden, een flexibele houding en samenwerkingsgericht.

Wat bieden wij.
Naast een salaris (maximaal schaal 10, zijnde € 4225,-) zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals:
 eindejaarsuitkering;
 vakantiegeld;
 bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 levensloopbijdrage;
 fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 de mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%.

Sinds 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuzebudget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

Gemeente Stein investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gaston Paquaij, teamleider Financiën en Salarisadministratie via het telefoonnummer 06-24782593. Over de procedure en voor algemene informatie kun je terecht bij Rob Nabuurs, Adviseur Personeel & Organisatie (046-4359314).

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van cv kun je tot en met dinsdag 24 april a.s. gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Vacature Financieel consulent. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

E-mail  vacature@gemeentestein.nl
Meer info  www.gemeentestein.nl