Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63266

Vacature: Teammanager PTO voor GGD in Zuid Limburg

VACATURENR lv-63266 (10-04-2018)

Voor het team Personeel en Talent Ontwikkeling (PTO) zijn wij per direct op zoek naar een:

TEAMMANAGER PTO

Fulltime (36 uur)


De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

Het team en de functie
Het team PTO bestaat uit 7 PTO-adviseurs en 2 medewerkers personeel en arbeidsvoorwaarden.

De GGD is continue in ontwikkeling op het gebied van professionalisering van medewerkers. Binnen de GGD wordt verwacht dat zij zich optimaal blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Voor de PTO professionals betekent dit, dat de nadruk in de adviesrol meer en meer komt te liggen op het toekomstgericht ontwikkelen van medewerkers en het bevorderen van doorstroom, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. Er zal meer worden ingezet op strategische personeelsplanning, management development, organisatie-brede ontwikkel-programma’s en de strategische inzet van personeels- en mobiliteitsinstrumenten. Van de teamleider PTO wordt hierin een initiërende adviesrol verwacht richting bestuur, directie en management van de GGD en een leidinggevende rol richting het team PTO. De focus hierbij ligt op de uitvoering van het totale personeels- en organisatiebeleid, rechtspositionele regelingen (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling voor de sector Gemeenten (CAR-UWO) en Cao ambulancevervoer) en beleidsrichtlijnen, zowel uitvoerend, adviserend als coördinerend. Daarnaast levert de teamleider PTO een belangrijke bijdrage in het ontwikkelen van strategisch beleid en werkt actief mee aan de versterking van de dienstverlening op PTO gebied.
Op meerdere afdelingen kan binnen afzienbare tijd sprake zijn van organisatie-veranderingsprocessen, waarbij ook andere organisaties betrokken zijn.
De teamleider PTO is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de directie van de GGD. De GGD telt ongeveer 500 medewerkers.

Functie-eisen
  • Academisch werk- en denkniveau, met minimaal een HBO-diploma van een HRM opleiding;
  • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een generalistische HRM functie;
  • Kennis en ervaring met organisatie-veranderingsprocessen en medezeggenschaps-processen;
  • In staat om vanuit ambitie en vernieuwingen binnen het vakgebied de organisatie verder te brengen;
  • Vaardig in (project)management en het aansturen van professionals;
  • Analytisch en communicatief sterk, verbindend t.a.v. mensen en processen, adviesvaardig, ontwikkelingsgericht en ondernemend

Arbeidsvoorwaarden
  • Het betreft een aanstelling vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Afhankelijk van organisatorische omstandigheden en goed functioneren behoort een verlenging tot de mogelijkheden. Een aanstelling voor onbepaalde duur is eveneens op termijn bespreekbaar.
  • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 4.022,- (aanloop schaal 12) maximaal € 5.984,- bruto per maand (functieschaal 13).
  • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken, Hub Hodzelmans, huidig teamleider PTO, 088-8805310 of 06-27841476 of Fons Bovens, directeur publieke gezondheid 088-8805176 of 06-21207906.
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 29 april 2018 een gemotiveerde brief naar personeelszaken@ggdzl.nl In de planning is voorzien dat op 24 mei a.s. de eerste selectiegesprekken gaan plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

E-mail  personeelszaken@ggdzl.nl
Meer info  www.ggdzl.nl