Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63294

Vacature: Consulent Re-integratie WS voor Gemeente Heerlen

VACATURENR lv-63294 (11-04-2018)

Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst. Ook dat doen we eigentijds, we benutten onze cultuur en bedrijvigheid steeds op nieuwe manieren en zo blijven we ons ontwikkelen. Heerlen is een stad om trots op te zijn. Kortom, wij zijn Heerlen!

De afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken ontwikkelt op interactieve wijze beleid op de terreinen arbeidsparticipatie en inkomen. Daarnaast voert de afdeling wetten uit op het terrein van de sociale zekerheid. Om verder vorm te geven aan onze ambities zoeken wij een

CONSULENT RE-INTEGRATIE WS M/V

Min. 32 tot max. 36 uur per week (2 fte)

(het betreft een tijdelijke functie voor de duur van een jaar)

vacaturenummer 18017


Functie informatie:
Onze doelstelling is dat iedereen deelneemt aan de samenleving, bij voorkeur door te werken. Als consulent re-integratie ondersteun je de klant bij zijn weg naar optimale participatie, bij voorkeur werk. Je werkt hierbij nauw samen met diverse partners zoals werkbegeleiders Baanbrekend Werk (BbW), schuldhulpverlening, inkomensvoorziening, WMO, expertiseteam, sociaal wijkteam en het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP). De consulent vervult vaak de rol van klantverantwoordelijke en is voor de klanten en de in- en externe partners het eerste aanspreekpunt. De focus ligt nadrukkelijk op activering en uitstroom naar werk. Hiervoor werk je binnen een resultaatverantwoordelijk en gebiedsgericht team intensief samen met andere consulenten en accountmanagers.

Taken:
  • op methodische wijze vorm- en uitvoering geven aan een optimaal re-integratietraject;
  • in afstemming met de klant en vanuit een diagnose (CompetenSYS en ZRM) zorgdragen voor een integraal afgestemd Plan van Aanpak;
  • optreden als eerste aanspreekpunt voor de klant en tijdig, concreet en pro-actief communiceren met de klant en betrokken professionals over beoogde doelen en tijdspad van dienstverlening;
  • sturen op de uitvoering van het Plan van Aanpak;
  • regelmatige check op beoogde doelen en indien nodig bijstellen Plan van Aanpak;
  • het borgen van het (gezamenlijk) besluitvormingsproces met meerdere procesverantwoordelijken om tot integraal afgestemde besluitvorming te komen;
  • het beoordelen en opleggen van een maatregel indien een klant de gemaakte afspraken in het integraal afgestemde traject niet nakomt;
  • monitoren en handhaven van de wettelijke verplichtingen door de klant;
  • opstellen rapportages en beschikkingen.

Functie-eisen:
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en ervaring binnen het werkveld. Je bent daadkrachtig, energiek en pro-actief. Je bent een aanpakker die kan motiveren en stimuleren, maar bent ook niet bang om mensen aan te spreken! Je bent flexibel in gedrag en ook bereid om buiten kantooruren te werken. Kennis van de arbeidsmarkt en van de aansluiting onder-wijs/arbeidsmarkt is een pré.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3.712,- bruto per maand (schaal 9) bij een volledig dienstverband.

Sollicitaties:
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief onder vermelding van vacaturenummer vóór 7 mei a.s. per e-mail sturen aan: sollicitatiews@heerlen.nl

Overige Informatie:
De selectieprocedure:
1. Een zelfverkoopverhaal (pitch): als onderdeel van de selectieprocedure worden na de brievenselectie sollicitanten uitgenodigd om een kort verhaal over zichzelf te presenteren op donderdag 24 mei of vrijdag 25 mei a.s. Hiermee proberen we een genuanceerd beeld te krijgen van de sollicitant. Hetgeen je presenteert is vormvrij en mag 15 minuten duren. Je publiek bestaat uit een afvaardiging van de consulenten re-integratie (max. 4), de coördinator en het bureau-hoofd.
2. Een sollicitatiegesprek: naar aanleiding van de presentaties worden vervolgens sollicitanten geselecteerd en uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de sollicitatiecommissie op donderdag 31 mei as. De sollicitatiecommissie bestaat uit het bureauhoofd, de coördinator, een consulent re-integratie en een P&O adviseur,
3. Assessment: een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure als de sollicitatie-commissie dit nodig acht om een definitieve keuze te kunnen maken.

Voor nadere inlichtingen over deze functie kun je vanaf 9 april tot en met 27 april contact opnemen met dhr. M. van Grimbergen, coördinator - tel: (045) 5605180 - en van 9 april tot en met 13 april met dhr. E. Hildebrand, bureauhoofd - tel. (045) 5604794.

E-mail  sollicitatiews@heerlen.nl
Meer info  www.heerlen.nl