Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63331

Vacature: Consulent Leerplicht/RMC voor Gemeente Heerlen

VACATURENR lv-63331 (13-04-2018)

Heerlen, centrum van Parkstad Limburg
Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst. Ook dat doen we eigentijds, we benutten onze cultuur en bedrijvigheid steeds op nieuwe manieren en zo blijven we ons ontwikkelen. Heerlen is een stad om trots op te zijn. Kortom, wij zijn Heerlen!

Afdeling Welzijn
Afdeling Welzijn ontwikkelt op interactieve wijze beleid op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, onderwijs, maatschappelijke en sociale participatie en draagt zorg voor implementatie hiervan. Daarnaast voert zij wetten uit op het terrein van o.a. leerplicht, leerlingenvervoer, inburgering, kinderopvang.

Om verder vorm te geven aan onze ambities zoeken wij voor het bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) nieuwe collega’s voor de functie van:

CONSULENT LEERPLICHT/RMC

Speciaal aandachtsgebied kwetsbare jongeren

1 fte tijdelijk van 1-5-2018 tot 01-07-2019

Vacaturenummer 18019


Functie-informatie:
Het Bureau VSV is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en de uitvoering van de Regionale Meld en Coördinatie functie. Deze functie wordt opengesteld in het kader van de uitvoering van het Regionaal Programma VSV 2016-2020. Hierin wordt uitdrukkelijke aandacht besteed aan de kwetsbare jongeren. Kwetsbare jongeren zijn jongeren uit het Praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), de onderkant VMBO en het MBO.
Het is uw taak om op een outreachende wijze, in samenwerking met het onderwijs en de ketenpartners, vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen en/of te beëindigen. U speelt een intermediaire rol bij het vinden van een hernieuwd onderwijs-, arbeids-en/of hulpverle-ningstraject voor jongeren met (meervoudige) problematiek. Het delen van uw kennis en kunde op dit specifieke terrein met collega’s is een wezenlijk onderdeel van de functie zodat de aanpak geborgd wordt binnen het bureau.
Daarnaast zal uw taak bestaan uit het creëren, organiseren en verbinden van (bestaande) overleg- en samenwerkingsstructuren zodat er een brede sluitende aanpak voor deze doelgroep gerealiseerd wordt. Derhalve participeert U in diverse netwerken van o.a. onderwijsorganisaties, arbeidsmarkttoeleiding en hulpverlening,

Functie-eisen:
U beschikt over een HBO opleidingsniveau (bv HBO SJD). Deze functionaris zal kennis moeten hebben van de kenmerken van deze specifieke doelgroep, de regeling voortijdig schoolverlaten, het onderwijs, arbeidsmarkttoeleiding, jeugdzorg en de WMO. U heeft affiniteit met risicojongeren en weet hen te motiveren. U bent proactief en in staat om outreachend te werken. U kunt effectief en resultaat gericht werken en u bent een teamspeler. U bent integer, flexibel en kunt goed organiseren.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3805,- bruto per maand (schaal 9) bij een volledig dienstverband.

Sollicitaties:
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief, onder vermelding van vacaturenummer op brief en enveloppe, vóór 30 april 2018 zenden aan mevrouw J. Janssen, hoofd bureau VSV van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen of per e-mail aan S.Pozun@heerlen.nl.
De gesprekken vinden plaats op 15 mei 2018.

Overige Informatie:
Nadere inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij dhr. W. Augustin (045-5605830) en dhr. M. Reimerink (045-5605334) van Bureau Voortijdig Schoolverlaten.

Personeelsbeleid
Bij een vitale stad horen vitale, dynamische medewerkers. Daarom hechten wij aan een eigentijds personeelsbeleid met veel ontwikkelingsmogelijkheden.

Medewerkers worden benoemd in algemene dienst bij de gemeente Heerlen.

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsfaciliteiten, flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlofdagen.

E-mail  S.Pozun@heerlen.nl
Meer info  www.heerlen.nl