Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63339

Vacature: Parttime Verantwoordelijke Welzijn voor Cicero Zorggroep in Zuid-Limburg

VACATURENR lv-63339 (13-04-2018)


Bij Stichting Cicero Zorggroep is voor de zorgcentra Aan de Bleek in Schinveld, zorgcen-trum Bronnenhof in Brunssum, palliatief centrum Heemhof in Brunssum en het Gregorius huis in Brunssum, per direct de functie vacant van

VERANTWOORDELIJKE WELZIJN

24 uur per week


Functie-informatie
 • Als verantwoordelijke welzijn word je te werk gesteld binnen de bovengenoemde locaties van Cicero Zorggroep. Je geeft hierbij vanuit welzijns- en facilitair per-spectief optimaal vorm en uitvoering aan het aspect wonen.
 • Binnen je functie stel je de cliënt centraal en handel je vanuit het cliëntperspectief.
 • Je werkt intensief samen met het multidisciplinaire zorgteam, zorgmanagers en verantwoordelijke eten & drinken van de locaties, teneinde samen tot een optimale dienstverlening en cliënttevredenheid te komen. Je hebt hierbij aandacht voor verbinding tussen de verschillende functionarissen van de locaties.
 • Je inventariseert wensen en behoeften van cliënten en hun netwerk, vertaalt deze naar welzijnsactiviteiten en diensten voor de locatie en adviseert de locatiemanager en collega’s hierover.
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van welzijnsactiviteiten en facilitaire diensten op de locaties vanuit de behoefte en wensen van de cliënt (dialoog ge-stuurd) en bent daarbij het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens netwerk.
 • Je ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de betreffende locatiema-nager en vormt samen met deze locatiemanager, zorgmanagers en verantwoorde-lijke eten & drinken het managementteam van de afzonderlijke locaties.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van de schoonmaak, activiteitenbegeleiding, receptie, (interne) logistiek, kapsalon en de vrijwilligers van de betreffende locaties en bent verantwoordelijk voor een optimale personeelsinzet.
 • Je coacht de medewerkers aan wie je leiding geeft op de aspecten gedrag, houding en bejegening.
 • Je werkt volgens functionele richtlijnen van de productmanagers welzijn en de manager inkoop en facilitair beheer.
 • Je denkt over de grenzen van je expertisegebied heen bij de doelstelling om ver-beteringen in de dienstverlening van de locatie te bereiken en zoekt daarom con-stant de verbinding met collega’s en relevante functionarissen en organisatieon-derdelen van Cicero Zorggroep.
 • Je coördineert de werving en operationele inzet van de vrijwilligers voor de locaties en stuurt de vrijwilligers aan.
 • Je werkt op operationeel niveau actief samen met externe partijen in het sociaal domein, met name partijen die een concrete bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënt, zoals welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

Functie-eisen
 • Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-4 opleiding (facilitair, zorg en/of sociaal-agogisch), aangevuld met een managementopleiding en aantoonbare werkervaring als leidinggevende.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het werken binnen een zorginstelling en bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving zoals HACCP, brandpreventie en Arbo.
 • Je bent in staat om zelfstandig te functioneren binnen afspraken en richtlijnen van de locaties en organisatiebeleid.
 • Je bent klantgericht en beschikt over (sociale) vaardigheden zoals tact, invoe-lingsvermogen, motiveren, stimuleren en overtuigingskracht.
 • Je bent daarnaast integer, oplettend en zorgvuldig en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent flexibel ingesteld (je wordt te werk gesteld bij diverse locaties), maakt je nieuwe werkzaamheden snel eigen en bent stressbestendig.
 • Indien nodig, verricht je werkzaamheden buiten kantooruren.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt in eerste instantie aangeboden voor één jaar en wordt gehonoreerd vol-gens CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in functiegroep 45. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT van toepassing.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedragen (VOG) te over-leggen. Daarnaast wordt een uitvraag gedaan bij de laatste werkgever in het kader van de vergewisplicht (na aanname) en worden originele relevante diploma’s gecontroleerd.

Inlichtingen?
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je terecht bij Henny Frusch, locatiema-nager, T 06 30 60 55 85.

Sollicitaties
Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 27 april richten aan:
Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC te Brunssum, t.a.v.
Ellis Op den Kamp, recruiter, onder vermelding van vacaturenummer: MV-V1828
Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl

De eerste sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 2 mei in de ochtend.

E-mail  sollicitatie@cicerozorggroep.nl
Meer info  www.cicerozorggroep.nl