Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63364

Vacature: Medewerker Bewindvoering voor Krediet Bank Limburg in Geleen

VACATURENR lv-63364 (16-04-2018)

VACATURE MEDEWERKER BEWINDVOERING

KBL 2.0: Anders denken Anders doen!


KBL werkt betrokken en professioneel aan betrouwbare dienstverlening voor onze klanten. Wij staan voor duurzame financiële oplossingen in het sociale domein.

Dit doen wij:
 • ter voorkoming van financiële problemen
 • bij problematische dan wel risicovolle schulden werken wij snel aan een oplossing dan wel aan een beheersbare financiële situatie, omdat het wegnemen van de stress veroorzaakt door schulden de oplossing is voor het boeken van vooruitgang op de andere levensdomeinen.

Kredietbank Limburg zoekt nieuwe medewerkers Bewindvoering (2,0 Fte)

Als medewerker bewindvoering werk je binnen de afdeling beschermingsbewind van de Kredietbank Limburg. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de regiomanager beschermingsbewind en krijg je functionele aanwijzingen van de bewindvoerder(s).

Welke taken oefen je uit
Tijdens de Intakefase:
 • Adviseer en biedt je desgevraagd ondersteuning bij verzoeken tot onderbewindstelling van personen, die door lichamelijke of psychische problematiek niet/onvoldoende in staat zijn om hun vermogen te beheren en/of om te gaan met financiële middelen en verplichtingen.
 • Begeleidt je zo nodig het indienen van verzoeken tot onderbewindstelling bij de Kantonrechter en vergaart daartoe de relevante informatie en gegevens (onder meer overzichten vaste lasten / schulden, uittreksel GBA, legitimatiebewijs, bereidverklaring bewindvoerder e.d.).
 • Voer je – mede naar aanleiding van een ontvangen aanvraag en eerste screening daarvan – intakegesprekken met potentieel onder beschermingsbewind te stellen cliënten, vorm je een oordeel over de motivatie van cliënt en adviseer je omtrent de toelating van cliënt tot het bestand beschermingsbewind KBL.
 • Begeleidt je desgevraagd de aanvraag bewindvoering beschermingsbewind bij de Kantonrechter.
 • Woon je zittingen bij van de Rechtbank aangaande start onderbewindstelling en voert waar van toepassing overleg hierover met de Kantonrechter.
 • Draag je zorg voor alle noodzakelijke administratieve handelingen in het clientvolgsysteem en digitale dossierarchief om een volledig en actueel clientdossier te realiseren

Tijdens de Beheerfase:
 • Ondersteun je de bewindvoerder beschermingsbewind in administratieve en procesmatige zin bij de bewindvoering.
 • Begeleidt je de cliënt of neemt – in afstemming met de bewindvoerder - zelf het initiatief bij het invullen van alle relevante formulieren betreffende aanvragen, aangiften, meldingen e.d. en screent deze of volledigheid en juistheid.
 • Verricht je – in afstemming met de bewindvoerder - alle uit de bewindvoering voortvloeiende aangelegenheden betreffende de behartiging van de financiële belangen van de cliënt, onder andere kwijtscheldingsverzoeken belastingen, aanvragen inkomenvervangende voorzieningen en subsidies, aanvragen schuldregeling, behandeling en doorgeleiding van post en dergelijke.
 • Verricht je alle administratieve werkzaamheden die verband houden met de tijdige betaalbaarstelling van vast lasten en financiële verplichtingen van de cliënt en houdt deze accuraat bij in het clientvolgsysteem alsmede digitale dossierarchiefsysteem
 • Verricht je in opdracht van de beschermingsbewindvoerder bankhandelingen bij externe bankinstituten (gegevensmutatie en opvraag alsmede boekingen van gelden)
 • Participeer je in het telefonisch spreekuur voor ketenpartners en fungeert als eerste aanspreekpunt voor hen omtrent onder andere de status van het cliëntdossier en eventueel signalering van knelpunten en/of problemen en geleidt deze door naar de beschermingsbewindvoerder.

Functie-eisen
 • MBO-werk- en denkniveau. de medewerker moet wettelijk in het bezit zijn van een afgeronde HAVO of VWO diploma of een passende mbo-4 opleiding. Er geldt een jaarlijkse verplichting om de kennis actueel te houden door het volgen van periodieke cursussen geaccrediteerd door de rechtbank.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een bewindvoerderskantoor
 • Kennis van de sociale wet- en regelgeving;
 • Kennis van de doelgroep en inzicht in haar problematiek;

Salariëring
De arbeidsvoorwaarden bij Kredietbank Limburg vallen onder de CAO van gemeente ambtenaren. Het salaris bedraagt (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) maximaal € 2.986,- bruto per maand.
Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlofdagen.

Reactie
Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met Robert Hendrikx, regiomanager beschermingsbewind of met Marc Gelissen, Stafmedewerker HRM op 046 750 08 12.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae vóór 30 april 2018 naar: sollicitatie@kblb.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van mei.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

E-mail  sollicitatie@kblb.nl
Meer info  www.kredietbanklimburg.nl