Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63739

Vacature: General Manager voor De Nederlandse Koolzuur Centrale in Sittard via MercuriUrval

VACATURENR lv-63739 (03-05-2018)

Succesvol familiebedrijf in gebruiks- en investeringsgoederen voor internationale B2B markten

Uw functie.
Onder begeleiding van de Directie start u met een uitgebreide inwerkperiode waarin u de onderneming in al haar facetten goed leert kennen. De snelheid en kwaliteit waarmee deze periode zich voltrekt bepaalt het moment waarop U formeel resultaatverantwoordelijk wordt voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Met een groeistrategie als uitgangspunt en gebruikmakend van de specifieke expertisegebieden van beide directeuren gaat u leiding geven aan de afdelingen Verkoop, Productie & Techniek, Logistiek en Administratie. U initieert en implementeert organisatorische en procesmatige aanpassingen die de bedrijfsvoering verder versterken in termen van efficiency, effectiviteit, rentabiliteit, klant- en medewerkerstevredenheid. Daarnaast richt U zich op de verdere ontwikkeling van een ondernemende en mensgerichte bedrijfscultuur; een cultuur waarin medewerkers uitgedaagd en ondersteund worden in hun persoonlijke en functionele ontwikkeling. Als boegbeeld van de onderneming bezoekt u ook klanten en business partners, neemt u deel aan zakelijke evenementen en participeert u in relevante netwerken.

Uw profiel.
Hbo/academisch geschoold, bij voorkeur met een commercieel-technische achtergrond. Uitvoerige kennis van multidisciplinaire bedrijfsprocessen. Enkele jaren succesvolle ervaring in een algemene, resultaatverantwoordelijke managementfunctie binnen een commerciële B2B (handels)omgeving. Vanuit deze achtergrond bekend met het vertalen van een groeistrategie in tactische en operationele bedrijfsvoering. U bent een sterke “people” manager met natuurlijk leiderschap. Mens- én resultaatgericht. In staat medewerkers te inspireren en aan een gemeenschappelijk doel te verbinden. U observeert en analyseert scherp, bent pragmatisch in probleemoplossing en doortastend in uitvoering. Woonachtig op redelijke reisafstand van Sittard.

Geboden.
Een uitdagende, verantwoordelijke functie bij een succesvol familiebedrijf met historische reputatie (sinds 1867!), een leidende positie in verschillende marktsegmenten en met de nadrukkelijke ambitie om verder te groeien, zowel in bestaande als nieuwe markten. Binnen nader af te spreken kaders heeft u de functionele vrijheid om de onderneming naar eigen inzichten vorm te geven en aan te sturen. Uiteraard gaat deze functie vergezeld van een uitstekende beloning, zowel primair als secundair.

Interesse?
Solliciteer via de button of via www.mercuriurval.com. U vindt de vacature met de zoekterm ‘Koolzuur’ of ref.nr. 4489. Voor meer informatie belt u met Shirley Peperkamp, sourcing consultant bij Mercuri Urval, 010 - 282 86 00 Zie ook www.eurocarbo.eu

De Nederlandse Koolzuur Centrale BV (NKC) in Sittard is een succesvolle familieonderneming in de verkoop en distributie van industriële en voedingsgassen. Deze gassen worden in cilinders, cilinderpakketten en MicroBulk systemen geleverd aan o.m. brouwerijen en groothandels en aan de drank-, voedings- en verpakkingsindustrie. NKC heeft een sterke positie op de Nederlandse en Belgische markt en richt zich sinds kort ook op een verdere uitbreiding van de verkoopactiviteiten in Duitsland en Frankrijk. NKC telt 40 betrokken medewerkers. De Directie is in handen van twee boers die zich de komende tijd gaan terugtrekken uit de operationele bedrijfsvoering en de weg vrijmaken voor een General Manager die de verdere groei van de onderneming gaat vormgeven en aansturen. Op deze groei wordt nu al geanticipeerd door personele versterking van de commerciële afdelingen en moet gevolgd worden door verdere optimalisering van de interne bedrijfsvoering. Om leiding te gaan geven aan de algehele operationele bedrijfsvoering, zoeken we contact met kandidaten voor de functie van General Manager.

Solliciteren
Meer info  www.mercuriurval.com