Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63800

Vacature: Parttime Senior Financieel Administratief Medewerker voor Bureau Jeugdzorg in Roermond

VACATURENR lv-63800 (07-05-2018)

Voor Bureau Jeugdzorg Limburg zoeken wij voor de Financiële Administratie op het Centraal Bureau in Roermond een

SENIOR FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

24 uur per week


Taken
De Senior Administratief Medewerker is verantwoordelijk voor het verrichten van (complexe) administratieve werkzaamheden door het verzamelen, analyseren, verwerken, controleren en beheren van gegevens van de financiële administratie. De functionaris ondersteunt de leidinggevende bij de dagelijkse gang van zaken en verbetering van werkprocessen en pakt ook complexe, specialistische werkzaamheden op binnen het team. Ook is sprake van het adviseren over en verstrekken van financiële informatie aan in- en externe belanghebbenden.

Deze kleine afdeling (3 personen) is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie, de financiële informatievoorzienig aan het management en de regio’s alsook de declaraties van de geleverde diensten. Hierbij geldt geen strikte taakafbakening: in onderling overleg worden de werkzaamheden verdeeld.

Werkzaamheden
 • Verzamelt administratieve gegevens en controleert deze op juistheid, volledigheid en tijdigheid. Lost eventuele onvolkomenheden op door gegevens op te vragen.
 • Verricht administratieve werkzaamheden door het verwerken, muteren en vastleggen van gegevens in het administratieve systeem, het aanmaken en uitwerken van documenten en het verzorgen van correspondentie.
 • Lost complexe problemen op binnen de gestelde richtlijnen en procedures en ondersteunt andere medewerkers bij het oplossen van complexe problemen.
 • Signaleert en interpreteert ontwikkelingen op het aandachtsgebied, zoekt bepaalde vraagstukken/ thema’s administratief uit en/ of bereidt deze voor. Adviseert op operationeel niveau en vraagt indien nodig aanvullende informatie op. Fungeert als in- en extern aanspreekpunt met betrekking tot administratieve werkzaamheden op het eigen deelgebied. Onderhoudt externe contacten, o.a. voor het opvragen en delen van informatie en voeren van inhoudelijke gesprekken.
 • Zoekt complexere vraagstukken/ thema’s administratief en/of inhoudelijk uit en/ of bereidt deze voor. Adviseert en informeert de leidinggevende hiertoe.
 • Ziet toe op een juiste en tijdige aanlevering van informatie door interne betrokkenen. Spreekt betrokkenen zo nodig hierop aan.
 • Stelt verbeteringen voor bij gesignaleerde knelpunten/ verbetermogelijkheden in werkprocessen, procedures en dienstverlening en voert deze verbeteringen – na goedkeuring van de leidinggevende - door.

Profiel van de functie
 • MBO+/HBO werk- en denkniveau.
 • Relevante opleiding en meerjarige ervaring op financieel administratief gebied.
 • Bij voorkeur ervaring met de automatiseringspakketten BOMAS en Collabris
 • Kennis van relevante trends, ontwikkelingen, (wijzigingen in) wet- en regelgeving, regelingen en voorschriften.
.
Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt in eerste instantie op basis van een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Verlenging behoort tot de mogelijkheden.
De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring op fulltime basis maximaal € 3159,16 euro bruto per maand. (salarisschaal 7 per 1 juli 2018)

Procedure
Uw schriftelijke motivatie met CV kunt u onder vermelding van “vacature Senior Administratief medewerker voor 1 juni 2018 richten aan Bureau Jeugdzorg Limburg t.a.v. afdeling HRM per email via: vacatures@bjzlimburg.nl.

Inhoudelijke informatie kan ingewonnen worden bij Ad Westerbeek ( teamleider) tel. 088-0073220 of via e-mail ad.westerbeek@bjzlimburg.nl

E-mail  vacatures@bjzlimburg.nl
Meer info  www.bjzlimburg.nl