Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63810

Vacature: Parttime Medewerker Bedrijfsvoering Sociaal Domein voor Gemeente Heerlen

VACATURENR lv-63810 (08-05-2018)

Heerlen, centrum van Parkstad Limburg
Heerlen is een eigentijdse stad die net zo divers is als we zelf zijn. Wij zijn nuchter en staan met beide benen op de grond, niet bang om samen uitdagingen aan te pakken en te leren. Het verleden verdient ons respect en daarop bouwen we onze toekomst. Ook dat doen we eigentijds, we benutten onze cultuur en bedrijvigheid steeds op nieuwe manieren en zo blijven we ons ontwikkelen. Heerlen is een stad om trots op te zijn. Kortom, wij zijn Heerlen!

Afdeling Welzijn
Afdeling Welzijn ontwikkelt en implementeert op interactieve wijze beleid op de terreinen jeugd, zorg, cultuur, sport, onderwijs, maatschappelijke en sociale participatie. Daarnaast voert zij wetten uit op het terrein van o.a. leerplicht, leerlingenvervoer, inburgering, en kinderopvang. Sturing geven aan de transformatie van het Sociaal Domein is een belangrijk speerpunt van de afdeling. De afdeling Welzijn werkt nauw samen met andere afdelingen. Binnen het Sociaal Domein is dat met name de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken. De gezamenlijke afdelingen werken aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering en werkprocessen. Daarvoor wordt de formatie versterkt.
Ten behoeve van de ondersteuning van de subsidie- contractrelaties op het werkterrein Beschermd Wonen & Opvang, Wmo en Jeugd zoeken wij een medewerker bedrijfsvoering. Het accent ligt bij Beschermd Wonen en Opvang. Hiervoor verstrekken wij als gemeente Heerlen voor de gehele regio zo’n 38 miljoen aan subsidies aan ongeveer 10 instellingen.

MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING SOCIAAL DOMEIN

18 tot 24 uur

Vacaturenummer 18020

Functie-informatie:
De medewerker bedrijfsvoering heeft een adviserende en in sommige gevallen coördinerende rol op het vlak van de bedrijfsvoering op het werkterrein Beschermd Wonen en Opvang. Mogelijk kunnen hier taken ter ondersteuning van het contractmanagement Wmo (Stand By) en contractmanagement ambulante Jeugdhulp (vanaf 1 januari 2019) aan toegevoegd worden. Er dient intensief samengewerkt te worden met medewerkers bedrijfsvoering van de afdelingen Welzijn en WS, (strategisch) beleidsmedewerkers, contractmanagers Wmo en Jeugd en de afdelingen A&O en S&C.

De hoofdtaken zijn:
  • Maken van bedrijfskundige en financiële analyses en adviseren hierover ten ondersteuning van het subsidietraject en/of het contractmanagement;
  • Maken van forecast, analyseren van de financiële en inhoudelijke afwijkingen en rapporteren hierover.
  • Adviseren over de vertaling van beleid in KPI’s ten behoeve van de subsidievoorschriften en contractvoorwaarden.
  • Coördineren van de totstandkoming van plannen en rapportages conform de P&C-cyclus
  • Ondersteunen van de implementatie van veranderingen in werkprocessen, administratieve organisatie en informatiesystemen ten behoeve van de subsidieverlening cq het contractmanagement;

De medewerker werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers, contractmanagers Wmo en Jeugd, en de afdelingen A&O, S&C en WS en geeft verder (on)gevraagd het afdelingsmanagement advies in de bedrijfsvoering, op basis van wijzigingen, veranderende procedures inclusief het signaleren, bespreken en oplossen van knelpunten.

Functie-eisen:
U beschikt minimaal over een HBO+ denk- en werkniveau bij voorkeur op bedrijfseconomisch vlak en u beschikt over relevante werkervaring. U heeft kennis van het Sociaal Domein of u bent bereid u hierin te verdiepen. Uw houding is proactief en resultaatgericht en u heeft goede communicatieve vaardigheden. U werkt accuraat, bent flexibel en stressbestendig. Afstemming en samenwerking zijn voor u vanzelfsprekend

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4225,- bruto per maand (schaal 10) bij een volledig dienstverband.

Sollicitaties:
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief onder vermelding van vacaturenummer op brief en enveloppe uiterlijk 26 mei 2018 zenden aan Peggy Weelen, hoofd van de afdeling Welzijn van de gemeente Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen of per e-mail aan: Y.Kersten@heerlen.nl

Overige Informatie:
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij Rob Smeets (045-5604127), bureauhoofd Maatschappelijke diensten en Jeugd.

E-mail  Y.Kersten@heerlen.nl
Meer info  www.heerlen.nl