Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63828

Vacature: Verpleegkundige in Functie van Begeleider D voor Radar in Maastricht

VACATURENR lv-63828 (09-05-2018)

VERPLEEGKUNDIGE IN DE FUNCTIE VAN BEGELEIDER D

Werkveld: Gehandicaptenzorg
Soort vacature: Niveau 4; Verpleegkundige (4)
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)


Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg. We helpen hen invulling te geven aan hun leven op het gebied van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

Functieomschrijving
De afdeling Expertise bestaat uit de teams; gedragskundigen (generalisten en specialisten); arts; geestelijk verzorger, arbeidsintegratie en gezinsbehandeling.

Vanuit de missie en visie van Radar willen wij de cliënt ondersteunen om zoveel mogelijk eigen regie over zijn leven te kunnen nemen. Om dit te realiseren is je inzet altijd gebaseerd op het principe “van zorgen vóór naar zorgen dát”. Vanuit de afdeling expertise ondersteunen we de integrale teams op basis van de vraag van de cliënt. Dit doen we onder andere door coaching, advisering, behandeling en preventie.

De verpleegkundige werkt nauw samen met de specialist “cognitieve- en lichamelijke achteruitgang. De verpleegkundige werkt in verschillende teams waar cliënten zorg en verpleging nodig hebben en heeft hier een coachende en adviserende rol naar begeleiders. Waar nodig doet hij ook aan kennisoverdracht.

Wij vragen
 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op het gebied van verpleegkunde (niveau 4/5);
 • Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en je bent in staat om je eigen werkzaamheden te organiseren;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de toekomstige ontwikkelingen van de afdeling expertise. In de toekomst zal de verpleegkundige werkzaam zijn binnen één integraal team en dan ook meedraaien in verschillende onregelmatige diensten;
 • Je hebt affiniteit en ervaring op het gebied van cliënten met een ondersteuningsvraag op het gebied van “lichamelijke achteruitgang” en hebt een brede visie op het onderwerp;
 • Je bent op de hoogte van alles wat er intern als extern gebeurt op jouw beleidsterrein;
 • Je analyseert problemen en schrijft een plan voor verbetering;
 • Je zorgt voor uitvoering en adviseert anderen over de toepassing van het beleid;
 • Je draagt zorg voor de implementatie;
 • Je beschikt over een ‘helikopterview’ en kan onderscheid maken tussen details en de grote lijnen, overziet het werkproces en kan problemen in een breder perspectief plaatsen;
 • Je legt en onderhoud externe contacten;
 • Je bent representatief namens Radar;
 • Je geeft coaching en functionele/operationele aanwijzingen aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid; dit zijn vooral aandacht functionarissen “cognitieve- en lichamelijke achteruitgang”;
 • Je werkt nauw samen met andere specialisten. Een gedragskundige/ arts coördineert het specialisme;
 • Hoge eisen worden gesteld aan uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en past die toe;
 • Je bent in staat om te anticiperen op veranderende wet- en regelgeving en weet die veranderingen te interpreteren.

Kerncompetenties
Zelfreflectie: Kan op het eigen gedrag reflecteren en het eigen aandeel van handelen zien. Kan feedback geven en ontvangen.
Eigenaarschap: kan inschatten wanneer de specifieke expertise ingezet moet worden en waar grenzen van eigen deskundigheid liggen. Kan signaleren vanuit specifieke kennis, kan goed analyseren en is pro-actief.
Samenwerken: Kan andere relevante partners (intern en extern) betrekken bij het eigen werk. Werkt samen met integrale teams en/of aandachtsfunctionaris om kennis over te dragen. Levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en zoekt actief verbinding met andere expertises.

Dienstverband
Het betreft een dienstverband voor minimaal 32 uur (88,89%) en maximaal 36 uur (100%) per week.

Ingangsdatum zo spoedig mogelijk tot en met 31 december 2018.

Werktijden
In de toekomst zal de verpleegkundige werkzaam zijn binnen één integraal team en dan ook meedraaien in verschillende onregelmatige diensten.

Salaris
Salariëring geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg in functiegroep 50.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Anja Hornstra, leidinggevende afdeling Expertise, telnr: 088-3505961 of
Monique Hebert, specialist, telnr: 088-3505658 of
John Soons, arts, telnr: 088-3505863.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 28 mei en donderdag 30 mei 2018.

Solliciteren
Organisatie RADAR
Vacaturenummer 00295
Sollicitatie link

Plaatsingsdatum 09/05/2018
Sluitingsdatum 25/05/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info  www.radar.org