Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-63970

Vacature: Parttime Zelfzorgcoach voor azM in Maastricht

VACATURENR lv-63970 (17-05-2018)

vacature intern/extern

ZELFZORGCOACH

24 uur gemiddeld per week, per 1-8-2018.


Wie zijn wij?
azM Herstelzorg is het centrum voor geriatrische revalidatie in Maastricht en Heuvelland. Bij ons revalideren mensen op leeftijd na een ingreep of medisch specialistische behandeling in het ziekenhuis. Het verblijf is kortdurend en gericht op terugkeer naar huis. Afhankelijk van hun belastbaarheid hebben deze patiënten tussen 4 en 12 uur paramedische behandeling per week. Naast de behandeling en verzorging is er nog ruimte voor vrije tijd, contact en ontspanning. Vanuit het therapeutisch klimaat stimuleren we de patiënt zoveel mogelijk in beweging te komen en actief te zijn. We willen onze patiënten uitdagen ook terug thuis hun hobby’s weer op te pakken of sociaal contact te leggen buitenshuis.

Wat ga je doen?
Je begeleidt en stimuleert de patiënten in hun zelfmanagement gericht op zelfzorg, sociale en lichamelijke zelfredzaamheid. Je biedt sociale begeleiding ter voorbereiding van de ontslagfase en de zelfredzaamheid in de thuissituatie.

Taken?
Met betrekking tot het Zelfzorgplan:
 • brengt de zelfzorgbehoefte van de patiënt in kaart en ondersteunt de patiënt bij het opstellen van de eigen zelfzorgdoelen binnen de verschillende levensgebieden.
 • bepaalt op grond van de indicatie de werkwijze en de voortgang van de begeleiding, in overleg met de patiënt.
 • evalueert het zelfzorgplan en de te nemen acties met patiënt en zorg-/behandelteam en past dit zo nodig aan.
 • betrekt de mantelzorger bij het persoonlijk zelfzorgplan van de patiënt.
 • voert assessment uit en observeert in het kader van cognitieve beperkingen en rapporteert deze aan het behandelteam.

Met betrekking tot Begeleiding en ontslagvoorbereiding:
 • coacht, begeleidt, stimuleert en assisteert patiënten bij het behalen van hun eigen zelfzorgdoelen.
 • ondersteunt en empowert de patiënt om vat te krijgen op zijn eigen ziektebeeld en beperkingen en het versterken van zijn sociaal netwerk.
 • observeert patiënten met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke conditie.
 • signaleert en rapporteert bijzonderheden en schakelt overige zorgverlening in.
 • stimuleert de patiënt en adviseert inzake zinvolle tijdsbesteding tijdens de opnameperiode.
 • begeleidt stagiaires, leerlingen en minder ervaren collega's.

Met betrekking tot Rapportage, administratie en informatie:
 • geeft uitleg, advies en informatie aan patiënt over het patiënten systeem en de zorgverlening.
 • draagt zorg voor mondelinge- en schriftelijke rapportage, voor overdracht aan collega's, andere disciplines en de eerstelijns nazorgpartners.
 • verricht administratieve werkzaamheden samenhangend met registratie en uitvoering van de zorgverlening in het elektronisch patiëntendossier.
 • signaleert knelpunten in het werkproces en doet voorstellen ter verbetering aan de leidinggevende en het zorgteam.
 • neemt deel aan (multidisciplinaire) overlegvormen en projecten vanuit het aandachtsgebied.

Wat verwachten we?
Een mbo-niveau 3 of 4 opleiding met zeer ruime ervaring binnen het vakgebied en de ouderenzorg en kennis van de sociale kaart in de regio.
Evt. getraind in motivational interviewing en kennis van zelfmanagementprincipes bij ouderen.
Je hebt inzicht in en affiniteit met de doelgroep en de bijhorende gedragsproblematiek en ervaring met het begeleiden, verwijzen naar en assisteren van patiënten bij zelfzorg en activerings- en ontspanningsactiviteiten.
Daarnaast heb je kennis van geldende werkvoorschriften, hygiënerichtlijnen en de dienstverlening van de organisatie . Tevens is kennis van het sociale netwerk in de regio van belang om de patiënt goed te kunnen adviseren.
azM herstelzorg hanteert de volgende HR kernwaarden: wederzijds respect, gelijkwaardig, zelfstandig met hulp waar nodig, optimale samenwerking, empathie als basis voor goede zorg, werkplezier als grootste drijfveer.

Wat bieden we jou?
De CAO VVT is op deze functie van toepassing, FWG 40, maximaal € 2715,19 bruto per maand. We starten met een halfjaarcontract. Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantoortijden.

Inlichtingen:
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Rijks, manager paramedici via telefoonnummer (043) 6019400.

Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 1 juni 2018 a.s. gericht te worden aan mevrouw I. Sprooten-Beckers, P&O adviseur, i.sprooten@azmherstelzorg.nl.
Een meeloop dag kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Het adres is: St. Pieterstraat 23 6211 JM Maastricht.

E-mail  i.sprooten@azmherstelzorg.nl
Meer info  www.azmherstelzorg.nl